Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Lisans Mezunu Personel Alımı Yapılacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na sınavla iletişim uzman yardımcısı alımı yapılacak. İletişim Başkanlığı’nın uzman yardımcısı alımı yapacağına ilişkin resmi duyuru Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın internet sayfasından yayımlanan ilanla duyurulurken, ilgili alıma başvuru yapmak isteyen adayların 35 yaşını doldurmamış olması, lisans mezunu olması gerektiği belirtilirken, KPSS şartının aranmadığı vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Lisans Mezunu Personel Alımı Yapılacak

SINAV SÜRECİYLE İLGİLİ NE DENİLDİ?

(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş 

sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır. 

(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır. 

(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği”nde yer almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi (www.iletisim.gov.tr) üzerinden erişilmesi mümkündür. 

Resmi duyuruda başvuru genel şartları şu şekilde sıralandı:

(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak, b) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren; 

- Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden, 

- İletişim fakültelerinden, 

- Mühendislik fakültelerinin lisans bölümleri ile matematik ve istatistik lisans bölümlerinden, 

- İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum bilimleri bölümlerinden, 

veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir. 

  • (2)  Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
  • (3)  İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım yapılabilecektir.
  • (4)  Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden

(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir. 

(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir. 

6)  Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU NASIL VE NE ZAMAN YAPILACAK?


Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web 

sitesi (https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr ) üzerinden yapılacaktır. 

Sınav başvurusu 09-20 Ağustos 2021 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Sınav Hizmetleri web (2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile ödenecektir. Sınav 

başvuru ücreti 125 (yüzyirmibeş) TL’dir. 

Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenmeyecektir. 

, Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈ kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.