Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı En Az Lise Mezunu 60 KPSS ile Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Cumhurbaşkanlığı, kamu personeli alımı için 155 kişilik ilan açtı. 3 farklı pozisyonda toplamda 155 personel alımı yapacağını duyuran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere personel alım başvuruları 2 Ocakta başlıyor. Peki hangi kadrolara alımlar yapılacak başvuru şartları neler?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı En Az Lise Mezunu 60 KPSS ile Destek Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Büro Personeli Alımı Yapacak

Alım Yapılacak Kadrolar

Büro Personeli: 54 personel

Koruma ve Güvenlik Görevlisi: 69 personel

Temizlik Görevlisi (Destek personeli): 31 personel

Basit Bakım Hizmetleri (Destek personeli): 1 personel

Kadroların Merkez ve Taşra Teşkilatlarına Dağılımı

Merkez teşkilatı için 15 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi, 7 adet Destek Personeli, taşra teşkilatı için 54 adet Büro Personeli, 54 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 25 adet Destek Personeli olmak üzere toplam 155 adet boş pozisyon için sözleşmeli personel alınacaktır.

KPSS Şartı Nedir?

Adaylar başvurularını 2022 KPSS puanlarıyla yapabilecek. Büro personeli ve Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadroları ön lisans mezunları arasından seçilecek ve büro personeli için P93 puan türünden 70, Koruma ve Güvenlik görevlisi kadrosu için P93 puan türünden 60 ve üzeri almış olmak gerekiyor.

Temizlik personeli ve basit bakım hizmetleri personeli kadrosu lise mezunları arasında seçilecek olup 2022 KPSS P94 puan türünden 60 ve üzeri alanlar başvuru yapabilecek.

Mülakat Var Mı?

Alımlar için mülakat şartı aranmıyor. KPSS puanı yüksek olan adaydan başlanarak asıl sayısının 4 katı kadar da yedek aday belirlenecek.

Başvuru Genel Şartları

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak ve 15 Ocak 2023 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

c) Kamu haklarından mahrum olmamak,

ç) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

e) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı, sağlık sorunu veya benzeri bir durumu olmamak,

f) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

g) Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak,

h) Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak,

ı) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,

Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartları

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 2 Ocak-15 Ocak 2023 tarigleri arasında online olarake-Devlet üzerinden İletişim Başkanlığı, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden yapabilecek.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1) Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek alınacağından adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyenlerin ise mezuniyet belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Mezuniyet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

2) Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Denklik Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

3) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 6 (altı) ay kalmış olan (silahlı ibareli) özel güvenlik görevlisi kimlik kartlarını arkalı ve önlü olarak başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

4) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu için başvuracak adayların boy ve kilo durumlarını başvuru esnasında ilgili kutucuğa girerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların sözleşme tarihinde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporunda boy ve kilo şartını taşıyor olduklarını belgelemeleri gerekmektedir.

5) Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) pozisyonu için başvuracak adayların görevini devamlı yapmasına engel olacak bir sağlık sorunu olmadığını, başvuru esnasında ilgili kutucuğu işaretleyerek beyan etmeleri gerekmektedir. Atanmaya hak kazanan adayların temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmadığını sağlık kurulu raporu (Tam teşekküllü Devlet Hastanelerinden) ile belgelemeleri gerekmektedir.

6) Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta iken, kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini başvurusu sırasında pdf. ya da jpeg.. formatında "Diğer Belgeleriniz" sekmesi altında bulunan "4/B Hizmet Belgesi" alanına yüklemeleri gerekmektedir.

NOT: Adayların başvurularını yaparken merkez ve/veya taşra teşkilatı pozisyonları arasından en az 1, en fazla 5 tercih yapmaları gerekmektedir. Taşra teşkilatında yer alan pozisyonların il dağılımları Ek’teki tabloda yer almaktadır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /