CTE Yeni İlan Yayımlandı: 300 Memur Alımı Yapılacak-30 Temmuz 2019 Kamu İlanı

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü yeni ilan yayımladı. Yayımlanan ilanda , idare memuru olarak yetiştirmek üzere personel alımı yapılacağına yer verildi. 300 memur alımı için yayımlanan ilan , başvuru şartları ve başvuru tarihleri haberimizde.

CTE Yeni İlan Yayımlandı: 300 Memur Alımı Yapılacak-30 Temmuz 2019 Kamu İlanı

CTE 300 yeni memur alacak.

Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda , idare memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 300 personel alımı yapılacağına yer verildi. CTE tarafından bugün yayımlanan ilanda sözlü sınav ve mülakat ile 9-5'inci dereceli kadrolara idare memuru alınacağı bildirildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

Yayımlanan ilan metninde , 300 idare memuru öğrencisi alımı için adaylarda aranan şartlara şu şekilde yer verildi:

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,
 • Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 02/09/2019 itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınav (KPSS LİSANS Genel Yetenek- Genel Kültür Sınavı 22 Temmuz 2018 tarihinde yapılmıştır.) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak (22/07/1983 ve sonrası doğumlu olanlar),
 • Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak, (Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylar için yaptırılacaktır.)
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenen Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (sağlık kurulu raporu sözlü sınav ve mülakat sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)
 • 2018 KPSS LİSANS sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
 • En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak.

BAŞVURU ESNASINDA İSTENEN EVRAKLAR

 • Başvuru Formu
 • Adlî sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair
 • Öğrenim durumlarını gösteren belgenin noter onaylı sureti ya da ilgili kurumunca verilen onaylı örneği 
 • KPSS sonuç belgesin çıktısı,
 • iki adet biyometrik fotoğraf
 • Fotoğraflı özgeçmiş
 • Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi,
 • Kamu kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapmış olanlardan görev yaptıkları kurumdan alacakları hizmet belgesi,
 • Sınav başvuru tarihi itibarıyla güncel askerlik durum belgesi 
 • www.turkiye.gov.tr adresinden alınacak ve durumunu belirtir her türlü belge, başvuruyu alan görevli memur tarafından doğrulanması şartıyla kullanılabilecektir.

BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular 19 Ağustos 2019 günü başlayacak ve 2 Eylül 2019 tarihine kadar devam edecek. Başvurular yukarıdaki evraklarla birlikte Ağır Ceza Cumhuriyet Başsavcılıklarına bağlı bilgi işlem şube müdürlükleri, şeflikleri ve bürolarına şahsen yapılacak. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

İlana başvuracak diğer adaylarla bilgi alış veri için TIKLAYIN

İLANA BAŞVURULAR BAŞLADIĞINDA BAŞVURU FORMU YAYIMLANDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN MOBİL UYGULAMAMIZI İNDİRİN >>

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN