Çorum Bayat Belediyesi’ne İtfaiye Eri Alınacak

Çorum Bayat Belediye Başkanlığı’na en az önlisans mezunlarından itfaiye eri alımı yapılacak. Kadın-erkek itfaiye eri alımı için başvuru yapmak isteyen adayların KPSS’den en az 60 puan şartının yanı sıra mezuniyet ve diğer şartları da yerine getirmesi gerekiyor.

Çorum Bayat Belediyesi’ne İtfaiye Eri Alınacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın resmi sayfasından yapılan bilgilendirmede başvuru yapacak adaylarda aranacak genel ve özel şartlar şu şekilde:

İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir. 

  • a)  Türk vatandaşı olmak.
  • b)  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • c)  Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
    işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • d)  Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

TÜM DETAYLARA KURUM SAYFASINDAN ERİŞİM SAĞLANABİLİR