ÇOMÜ'ye Mülakatsız 135 Personel Alınıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, en az lise mezunu adaylar arasından mülakat şartı olmadan kamu personeli alımı yapacağını duyurdu.

ÇOMÜ'ye Mülakatsız 135 Personel Alınıyor

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi bir ilan yayımladı.

Az önce yayımlanan ilanda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, kendi bünyesinde istihdam etmek üzere 135 adet kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. 

UNVANI

ADEDİ

ARANILAN NİTELİKLER

Hemşire

1

1- Hemşirelik Alanında Yüksek Lisans mezunu olmak.

2- En az 6 ay Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

2

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezunu.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 1  yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

2

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- En az 2  yıl Ameliyathane ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

1

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- En az 2 yıl Genel Cerrahi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

20

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 2 (iki) yıl yoğun bakım ünitelerinde deneyimi olmak.

Hemşire

62

1- Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri, Sağlık Memurluğu Lisans programında mezun olmak.

Hemşire

2

1- Lise Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 2 (iki) yıl yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

1

1- Lise Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 2  yıl Kalp Damar Cerrahisi Servisinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

1

1- Lise Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 2 yıl kalp ve Damar Cerrahisi yoğun bakım ünitelerinde Hemşire olarak çalışmış olmak.

Hemşire

3

1- Lise Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- Sağlık Bakanlığı Onaylı Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikası veya En az 6 (altı) ay yoğun bakım ünitelerinde deneyimi olmak.

Hemşire

5

1- Lise Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 5 yıl deneyimi olmak.

Hemşire

1

1- Lise Hemşirelik- Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Ebelik- Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı -Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı-Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

2- En az 1 yıl deneyimi olmak.

Diğer

Sağlık

Personeli

1

1- Odyoloji Lisans Programından mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

8

1- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

1

1- Anestezi, Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2- ISO13485:2016 Tıbbi Cihazlar-Kalite Yönetim Sistemleri -Düzenleyici Amaçlar için Şartlar Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (TURKAK onaylı)

3- ISO15189:2012 Tıbbi Gobahis Laboratuvarlar- Kalite ve Yeterlilik için gereksinimler Standardı Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. (TURKAK onaylı)

4- ISO/IEC17025:2017 Test ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliği Standardı

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak (TURKAK onaylı)

Sağlık

Teknikeri

1

1- Nükleer Tıp Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

2- En az 2 (iki) yıl belirtilen alanda deneyimli olmak.

Sağlık

Teknikeri

4

1- Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, ilk ve Acil Yardım önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

«

1

1 Pataloji Laboratuvar, Pataloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.

2- En az 1 (bir) yıl alanında deneyimli olmak.

Sağlık

Teknikeri

2 *

i

1- Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.

»Sağlık

Teknikeri

7"

1-Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

1

1- Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından mçzun olmak.

2- En az 5 (beş) yıl deneyimi olmak.

Sağlık

Teknikeri

2

1- Diyaliz Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

1

1- Odyometri önlisans programından mezun olmak.

2- Odyometri alanında iş başı eğitim programı sertifikasına sahip olmak.

3- En az 1 (bir) yıl deneyimi olmak.

Sağlık

Teknikeri

1

1- Eczane Hizmetleri önlisans programından mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

1

1- Fizik Tedavi, Fizyoterapi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Hidroterapi önlisansprogramlarının birinden mezun olmak.

Sağlık

Teknikeri

1

1- Protez ve Ortez Bölümü Ortopedi Teknikerliği önlisans programından mezun olmak.

2- En az 6 ay deneyimi olmak.

Büro

Personeli

1

1- Anaokulu öğretmenliği, Ana Okulu öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Okul

Öncesi Eğitimi öğretmenliği, Çocuk

Gelişimi ve Okul öncesi öğretmenliği, Okul öncesi Eğitimi öğretmenliği, Okul öncesi öğretmenliği, Okul öncesi Eğitimi lisans programlarının birinden mezun olmak.

2- Alanında en az 2 yıl çalışma deneyimine sahip olmak.

3- Yükseköğretim Kurumlarının Kreş- Anaokulu birimlerinde çalışmış olmak.

4- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı TS EN ISO/IEC 17021-2:2016 VE

TS EN ISO/IEC 17021-3:2017 Eğitimi Sertifikalarına sahip olmak.

Büro

Personeli

1

1- Radyo ve Televizyon Programcılığı önlisans mezun olmak.

2- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmenliği (operatörlüğü) belgesine sahip olmak.

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS iç Denetçi

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

Büro

Personeli

1

1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak

2- Yükseköğretim Kurumlarında en az 9 yıl çalışmış olmak. Bunun en az 2 yılını rektör sekteri olarak çalışmış olmak

3- Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) onaylı ISO 9001:2015 KYS İç Denetçi

Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.

Gemi

Adamı*

1

1- Elektrik önlisans programından mezun olmak.

2- Tayfa/Yardımcı sınıfı Gemi adamları için Yeterlik Belgesine sahip olmak.

3- Kısa Mesafeli Telsiz Operatörü Yeterlilik Belgesine sahip olmak.

4- Amatör Denizci Belgesine sahip olmak.

5- Dalıcı belgesine sahip olmak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlana başvuru yapacakların aşağıdaki genel şartları da taşıyor olması gerekmektedir.

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • 657 sayılı DMK'nın 48'inci maddesinde belirtilen şartlan taşımak.
 • Erkeklerr için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
 • Atanacağı görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 • 2016 yılı KPSS grubu sınavından; Lisans mezunları için KPSS(P3), önlisans mezunları için KPSS(P93), Ortaöğretim mezunları için KPSS(P94) puanına sahip olmak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki evraklarla birlikte Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Terzioğlu Yerleşkesi Rektörlük Binası B Blok 1. Kat 104 Nolu Oda Merkez/ÇANAKKALE adresine şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.

 • Başvuru Formu
 • Mezuniyet Belgesinin Aslı ve Fotokopisi
 • 1 Fotoğraf
 • KPSS Sonuç Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi
 • Askerlik durumunu gösteren belge
 • Deneyim aranan adaylardan çalışma belgesi ve SGK Hizmet Dökümü
 • İstenen sertifika

MEMUR, PERSONEL VE ASKER ALIM İLANLARI YAYIMLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALMAK İÇİN;

Kamubulteni.com | Ankara