Cizre Belediyesi 65 KPSS ile 20 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Cizre Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. "Cizre Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır." ifadeleri ile yayımlanan duyuruda 20 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. İlan d

Cizre Belediyesi 65 KPSS ile 20 Zabıta Memuru Alımı Yapacak

Cizre Belediyesi 20 zabıta alacak.

Cizre Belediye Başkanlığı tarafındna bir duyuru yayımlandı. Şırnak şehrine bağlı olan Cizre Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda 65 KPSS puan şartı ile 20 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak  yapılacak zabıta memuru alımında adaylar Cizre Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

20 zabıta alımı için başvuru şartları şu şekilde:

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

ÖZEL ŞARTLAR

Kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak zabıta memuru alımında adayların Herhangi bir lisans programından mezun olması ve En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması gerekmektedir. Adayların KPSS P3 puan türünden en az 65 almış olması gerekmektedir.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların 24-31 Ağustos 2020 tarihleri arasında müracaatını yapması gerekmektedir. 

Başvurular yukarıdaki evraklarla yapılacak.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA