Çaykur 4 Şehirde 630 İşçi Alımı Yapacak

Çaykur 4 farklı şehirde toplamda 630 işçi alımı yapacağını duyurdu. Alımı yapılacak iller Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerine yapılacak.

Çaykur 4 Şehirde 630 İşçi Alımı Yapacak

Çaykur’dan yapılan açıklamada Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun İllerinde işçi ihtiyacı bulunan yaş çay fabrikalarımıza 350 geçici beden işçisi (tahmil tahliye); Rize Cumhuriyet Çay Fabrikasına 19 engelli geçici işçi, Artvin Arhavi Çay Fabrikasına 11 engelli geçici işçi; 100. Yıl Pazarlama ve Üretim Bölge Müdürlüğüne 250 lise ve dengi okul mezunu teknik kariyerli geçici işçi noter kurası ile alınacaktır.

Başvuru İçin Genel Şartlar

a) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

ç) Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak, şartları aranır.

Başvuru Özel Şartları

Geçici Beden İşçisi

 1. 18- 50 yaş aralığında,
 2. Erkek,
 3. En az İlkokul mezunu,
 4. Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
 5. Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması

Geçici Engelli İşçi

 1. En az İlkokul mezunu,
 2. Müracaat edecekleri işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,

Lise ve Dengi Mezunu Geçici İşçi

 1. 18- 45 yaş aralığında,
 2. Lise ve Dengi Okul Mezunu (Ekli listedeki bölümlerden mezun olması),
 3. Müracaat edeceği işyerinin bağlı bulunduğu İlin İl ve İlçelerinde ikamet etme,
 4. Vardiyalı düzende, tozlu ortamda ve bedenen çalışmasında sağlık yönünden herhangi bir engeli bulunmaması

İşe girmek isteyen işçi adayları 28.02.2022 – 04.03.2022 tarihleri arası 5 işgününde İŞKUR İl ve İlçe Müdürlükleri aracılığıyla veya www.iskur.gov.tr resmi internet sitesinden müracaat edebileceklerdir. İşçi adayları ikamet ettikleri İl için bildirilen işyerlerimizden sadece biri için iş başvurusu yapacaktır. Birden çok işyeri için başvuruda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır.