Çardaklı Belediyesi KPSS En Az 55 Puanla Tahsildar Alacak

Çardaklı Belediye Başkanlığı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu yönetimi Lisans Bölümünden mezun tahsildar alımı yapacak.

Çardaklı Belediyesi KPSS En Az 55 Puanla Tahsildar Alacak

Çardaklı Belediye Başkanlığı'nın İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Lisans Bölümü Mezunu, 2016 KPSS'ye giren ve en az 55 puan almış Kadın-Erkek tahsildar alımı yapacağına dair duyuru belediye başkanlığınca yapıldı.

İLKOKUL MEZUNU, LİSE, ÖNLİSANS, LİSANS MEZUNU MEMUR ALIMLARI YAPILACAK, İLANLARI KAÇIRMAMAK İÇİN TIKLA VE UYGULAMAYI İNDİR.

Çardaklı Belediye Başkanlığı'ndan yapılan resmi duyuruda "Çardaklı Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla Tahsildar alınacaktır." ifadelerine yer verilirken, başvuru şartları aşağıdaki gibi oldu : 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI: Belediyemizin boş Tahsildar kadrosu için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen Tahsildar kadrosuna atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

kasten işlenen bir suçtan Matadorbet dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamalarında bir sakınca bulunmamak.

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

a. İlan edilen tahsildar kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2016 yılı KPSSP3 Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,

b. En az 4 Yıllık Lisans Eğitimi veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olmak.

c. Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak ,

d. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU SIRASINDA HANGİ BELGELER TALEP EDİLECEK, BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Başvuru esnasında adaylardan 2 fotoğraf, KPSS sonuç belgesinin çıktısı, Diploma belgesinin fotokopisi, nüfus cüzdanı fotokopisi, iş talep formu talep edilecek. Başvurular Çankırı İli Atkaracalar İlçesi Çardaklı Beldesi adresine şahsen ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılacak.