Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne İlkokul ve Lise Mezunlarından Kadrolu İşçi Alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne temizlik görevlisi , özel güvenlik görevlisi ile Hasta ve Yaşlı Bakım elemanı alımı için İŞKUR üzerinden başvuru işlemleri bugün sona eriyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’ne İlkokul ve Lise Mezunlarından Kadrolu İşçi Alınacak

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nce yayımlanan duyuruda kuruma 40 personel alımı yapılacağı, başvuru yapacak adaylarda engelli temizlik görevlisi alımı için en az ilkokul mezuniyeti aranırken, özel güvenlik görevlilerinde en az lise, hasta ve yaşlı bakım elemanı alımında da en az lise şartı aranıyor.

Yeni Memur Alımlarını Takip Etmek için , Sadece iş haberlerine göz atmak , kadın-erkek diğer adaylarla tanışarak, bilgi alışverişinde bulunmak için yeni sayfaya katılma isteği gönder. Katılım isteği için https://www.instagram.com/k.bulteni.is/?hl=tr

Söz konusu alım için başvuru yapacak adayların ikamet şartı ile başvuru genel ve özel şartlarını da yerine getirmesi gerekli.

Buna göre adaylarda aranacak genel şartlar, özel şartlar ve kontenjan dağılımı şu şekilde:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.
 3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9. maddesi
  uyarınca “Talebin ilanından itibaren, adaylara (...)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır...” Çanakkale merkez ve tüm ilçeleri, bağlı belde ve köylerinde ikamet ediyor olmak.
 4. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış, muaf veya tecilli olmak.)
 5. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
  millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 6. Bahsedilmeyen diğer hususlar için ilgili kanun ve yönetmelik hükümleri geçerlidir.
 7. Başvuru ve işlemler sırasında ilanda belirtilen şartlardan herhangi birini sağlamadığı ya da gerçeğe aykırı, eksik
  veya yanlış beyanı tespit edilenlerin başvurusu geçersiz sayılacak, sınavları ve atamaları yapılmayacak, sınavları ve atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. 

ÖZEL BAŞVURU ŞARTLARI 

TEMİZLİK GÖREVLİSİ 

 1. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu
  raporuyla belgelendirmeleri gerekir.
 2. En az 18 yaşını tamamlamış, en fazla 35 yaşından gün almamış olmak.
 3. En az İlköğretim ve en çok Lisans mezuniyetine sahip olmak.

ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİ 

 1. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
 2. En az 18 yaşını tamamlamış, en fazla 35 yaşından gün almamış olmak.
 3. En az Lise ve dengi, en fazla Lisans mezuniyetine sahip olmak.
 4. Özel Güvenlik belgesine / kimlik kartına sahip olmak (silahlı/silahsız).
 5. Özel Güvenlik Görevlisi olarak görev yapmaya sağlık yönünden elverişli olmak. Görevin yapılmasına engel
  olabilecek vücut ve akıl sağlığı ile ilgili engeli bulunmamak. (İşe alım aşamasında sağlık raporu tam teşekküllü
  hastaneden alınacaktır.)
 6. Erkeklerde 175 cm’den, kadınlarda 165 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun cm cinsinden son iki
  rakam ile kilosu arasında farkın 10’dan fazla olmamak. (Örneğin, 190 cm boyundaki adayın kilosunun en fazla 90+10=100 kilo ile en az 90-10=80 kilo aralığında olması.)

HASTA VE YAŞLI BAKIM ELEMANI 

 1. Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinin tüm birim ve ünitlerinde resmi tatil, hafta sonu tatili
  ile diğer günlerde 24 saat esasına göre vardiyalı olarak hasta bakım hizmetlerinde çalışmayı kabul etmek şartıyla,
  bu birimlerde görev alacak herhangi bir engeli bulunmamak.
 2. En az 18 yaşını tamamlamış, en fazla 35 yaşından gün almamış olmak.
 3. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı
  dallarından ya da sağlık hizmetleri alanında ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.