Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi En Az Lise Mezunu 185 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Bugün yayımlanan duyuruda mülakatsız kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. İlanın başvuru bilgileri yazımızda.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi En Az Lise Mezunu 185 Personel Alımı Başvurusu Başladı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 185 personel alacak.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda , Üniversitenin Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği ile Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda yer alan Ek 2 nci maddenin (B) fıkrasına göre sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.  Biz de kamubulteni.com olarak bu yazımızda ilanın başvuru bilgilerine yer verdik.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanın başvuru genel şartları şu şekilde:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.

- KPSS B grubu sınavlarından; Lisans mezunları için 2020 KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2018 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2018 KPSS P94 puanı esas alınacaktır.

- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda sözlü sınav yapılacak olup ayrıca duyuru yapılacaktır.

- Tercih edilecek pozisyonun hizasında yer alan şartları taşıyor olması.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.

- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.

- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmü gereğince başvuru yapamazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler yerleşmeye hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR

BAŞVURU BAŞLADI

 İlana başvurular bugün başladı ve 15 gün devam edecek.

https://4bilan.comu.edu.tr/

Adayların yukarıdaki sayfaya giderek istenen belgeleri sisteme yüklemesi ve başvurusunu yapması gerekmektedir. İlan metni için TIKLAYIN