Büyükşehir belediyesine memur alımı başladı! Lise diploması olan hemen başvurabilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, en az lise mezunu personel alımı yapılacak.

Büyükşehir belediyesine memur alımı başladı! Lise diploması olan hemen başvurabilecek

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan bir kararda kadrolu personel almayı planlandığı bildirildi. Belediye'den son dakika açıklamasında kadrolu personel alınacağı belirtildi. Duyuruya baktığımızda itfaiyeci, tahsildar ve VHKİ'nin en az bir grup lise mezunu arasından alınacağı görüldü. Başvurunun nasıl iletileceğine ilişkin bilgiye haberlerimizden ulaşabilirsiniz

BAŞVURU ŞARTLARI

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin personel alımı ilan açıklamasında açıklanan başvuru koşulları aşağıdaki gibidir;

- Türk vatandaşı olmak;

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Türk Ceza Kanunu 53 üncü maddede belirtilen süre dolmuş olsa dahi; Milli güvenliğe karşı suçlar, anayasal düzene, bu düzenin işleyişi ile ilgili suçlar, zimmete para geçirme, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, belgede sahtecilik, güvenin kötüye kullanılması, dolandırıcılık, hapis cezasına çarptırılsa dahi kasten işlenen suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine aykırı suçlardan, iflas, teklif manipülasyonu, performans manipülasyonu, suç veya kaçakçılık suçlarından kara para aklama veya kasten işlenen suçlardan dolayı bir yıldan az olmamak üzere hapis cezası almaması,

- Askerlik durumu itibarıyla erkek adaylar için. Askerlik hizmetiyle ilgilenmeyen veya henüz askerlik çağına gelmemiş veya aktif askerlik hizmetini tamamlamış veya Yedeklere transfer edilmiş veya askerlik çağına gelmişse transfer edilmiş olması,

- Çalışmaya devam etmesine engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya fiziksel engeli bulunmaması,

- Açık pozisyona ilişkin diğer başvuru koşullarını sağlamak,

- lan edilecek unvanın mezun olduğunuz okulun eğitim şartlarını karşılaması ve bu eğitimle bağlantılı olarak Kamu Görevlisi Seçme Sınavı (KPSS) sınavında aldığınız unvan için öngörülen puanı sağlamış olmanız gerekir. Şu formatta olmalıdır: Ortaöğretim 2022-KPSSP94, Önlisans 2022-KPSSP93, Lisans Derecesi 2022 KPSSP3. En düşük KPSS puanının alınmış olması,

- Daha önce çalışmış olduğu kamu kurum veya kuruluşundan disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle ilişiği kesilmemiş olmak,

- İtfaiye memuru kadrosuna, 657 sayılı Kanunun 48(A) maddesinde belirtilen şartlar ile Mahalli Yangınlarda Yangın Yönetmeliğinin 15A maddesinde belirtilen özel şartlar uyarınca başvuranlar için başvuruda bulunacak olanlar için talepte bulunulması itfaiyecileri işe almak; Aç karnına, çıplak ve çıplak ayakla tartılıp ölçülmeli, boyları erkekler için en az 1,67 metre, kadınlar için en az 1,60 metre olmalı ve boyları 1 metreden büyük olanlar arasında 10 kg'dan fazla fark olmamalıdır. Boy ve kilo tespiti il ​​yetkilileri tarafından yapılacaktır.

- İtfaiyeci pozisyonuna başvuranların sınav tarihinde 30 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir.

- İtfaiyeci kadrosuna başvuracakların 13 Ekim 1983 tarih ve 2918 sayılı Karayolları Kanunu hükümlerine göre verilmiş ve başvuru bölümünde belirtilen asgari (C) sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekmektedir.

- İtfaiyeci pozisyonuna başvuranların kapalı alan, dar alan, yüksek sıcaklık gibi sağlık fobisi olmadığı sürece itfaiyecilerin çalışma koşullarına saygı duymaları gerekmektedir.

- Veri hazırlama ve kontrol operatörlüğü pozisyonuna başvuranların, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış bilgisayar işletmenliği sertifikasına ya da mezun oldukları okulda bilimsel eğitim kursu tamamladıklarını gösteren belgeye sahip olmaları gerekmektedir.

BAŞVURU

İlan başvuruları 30 Ekim – 3 Kasım 2023 tarihlerinin arasında kabul edilecektir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alımı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alımı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi personel alımı