Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 26 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuruları kabul ederek, 20 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye alımı yapacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi belediyesi itfaiye alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde,  istihdam edilmek üzere 20 itfaiye eri alımı gerçekleştirecek. 

Başvuru şartları neler ?

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Başvurular ne zaman yapılacak ?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

22.05.2023 - 26.05.2023 tarihleri arasında, ilan sayılan belgeler ile birlikte sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yaptırmak üzere, İsmetpaşa Mahallesi Azerbaycan Bulvarı No. 25 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş adresine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.