Büyükşehir Belediyesi 100 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine yapılacak olan 100 memur alımı için başvurular başlıyor. Adaylar 27 Haziran tarihinden itibaren online olarak başvurularını yapabilecekler. İşte alım yapılacak kadrolar..

Büyükşehir Belediyesi 100 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

Büyükşehir Belediyesi 100 Memur Alımı Başvuruları Başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesine yapılacak olan 100 memur alımı için başvurular başlıyor. İBB tarafından yayımlanan ilana göre adaylar 27 Haziran 2022 tarihinden itibaren başvurularını 1 Temmuz 2022 tarihine kadar https://www.turkiye.gov.tr/ibb-is-basvurusu  adresi üzerinden yapabilecekler. 

Kadro ve kontenjan bilgileri aşağıdaki gibi

 • Memur - 17 kişi 
 • İstatistikçi - 2 kişi 
 • Kütüphaneci - 5 Kişi
 • Mimar - 5 kişi 
 • Mühendis - 10 Kişi 
 • Peyzaj Mimarı - 5 kişi 
 • Şehir Plancısı - 5 kişi
 • Tekniker - 25 Kişi 
 • Teknisyen - 5 Kişi
 • Psikolog - 2 kişi 
 • Sağlık Teknikeri - 10 Kişi 
 • Veteriner Hekim - 9 kişi

Başvuru Genel Şartları 

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 7. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

Alımlar sınav ile olacak

Memur kadroları için yapılacak sözlü sınav 18/7/2022 – 29/7/2022 tarihleri arasında; Kemalpaşa Mahallesi 15 Temmuz Şehitleri Caddesi No: 5 34134 Belediye Sarayı Saraçhane Fatih İstanbul adresinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığında gerçekleştirilecektir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 Memur Alımı İlanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN