Büyükçekmece Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alınacak

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda 15 zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi.

Büyükçekmece Belediyesi'ne Zabıta Memuru Alınacak

Büyükçekmece Belediyesi zabıta alacak.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere kadrolu kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi. "Büyükçekmece Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla zabıta memuru alınacaktır" ifadeleri ile yayımlanan memur alımında başvuru bilgileri yazımızda.

BAŞVURU ŞARTLARI

Büyükçekmece Belediyesi'nin zabıta memuru alımına başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranıyor:

a)    Türk vatandaşı olmak.

b)    Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c)    Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

d)    Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

e)    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

f)    İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

ÖZEL ŞARTLARI NEDİR?

İlan için aranan özel şartlar şu şekilde:

a)    İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2020-KPSSP93 ve Lisans 2020-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

b)    Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c)    657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru esnasında yapılacaktır.

d)    Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e)    13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ

İlana başvurular 8 ile 10 Şubat tarihleri arasında Büyükçekmece Belediyesi'ne şahsen yapılacak. İlan metni için TIKLAYIN