Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Büro Personeli ve Destek personeli pozisyonlarında çalıştırmak üzere 37 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alımı Yapıyor

Kamu üniversitelerinin sözleşmeli personel alımları devam ederken, Resmi Gazete 'de yayımlanan alım ilanına göre Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Büro Personeli ve Destek personeli pozisyonlarında çalıştırmak üzere 37 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Kadro dağılımı 

 • Destek Personeli - 1 Kişi
 • Sağlık Teknikeri - 13 Kişi 
 • Diğer Sağlık Personeli - 17 Kişi
 • Büro Personeli - 6 Kişi 

Başvurular ne zaman yapılacak ? 

Başvurular, ilanın resmi gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 (on beş) gün içinde www.mehmetakif.edu.tr internet sitesinde bulunan başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak suretiyle yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 20/07/2022 - 03/08/2022 (dâhil) tarihleri arasında Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı ( İstiklal yerleşkesi içerisindedir.) adresinde olacak şekilde posta ile göndermeleri veya elden teslim etmeleri gerekmektedir.

Başvuru Şartları aşağıdaki gibidir 

 1. T.C. Vatandaşı olmak,
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4.  657 sayılı Kanun’un 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı bulunmamak,
 5. Erkek adayların askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak
 6. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir
 7.  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre ilgili kişinin araştırma sonucu olumlu olmak.Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan nitelikleri taşıyor olmak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 37 Sözleşmeli Personel Alımı ilanının detayları için TIKLAYIN