Bülent ECEVİT Üniversitesi KPSS Şartsız Bir İç Denetçi İstihdam Edecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan personel alım duyurusunda Bülent ECEVİT Üniversitesi bünyesinde 1 İç Denetçi istihdam edileceği açıklandı.Açıklamada KPSS puan şartı yok.Başvuru yapacak adayların 4. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olması gerekiyor.Diğer detaylar haberimizde.

Bülent ECEVİT Üniversitesi KPSS Şartsız Bir İç Denetçi İstihdam Edecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde bir personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan ilanda Bülent ECEVİT Üniversitesi bünyesinde5018 Sayılı Kamu Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri uyarınca istihdam edilmek üzere bir iç denetçi alımı yapılacağı duyuruldu. Alım yapılacak kadrolara Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olan adaylar başvurabilecek. İlanda KPSS puanı şartı bulunmuyor. Alımı yapılacak adayların görev tanımı şu şekilde olacak. Başvurular 22 Mart 2017 Çarşamba günü başladı.5 Nisan 2017 Çarşamba günü sona erecek.

ALIMI YAPILACAK ADAYLARIN GÖREVLERİ

 1. Nesnel risk analizlerine dayanarak kurumun yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek
 2. Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını incelemek
 3. Üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek
 4. Harcama sonrası yasal uygunluk denetimi yapmak
 5. Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak
 6. Harcamaların, kararların; amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik plana, performans programına uygunluğunu denetlemek
 7. Soruşturma açılması gereken durumu idarenin en üst amirine bildirmek
 8. Suç teşkil Retrobet eden durumları üst yöneticiye bildirmek
 9. Performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek
 10. Denetim sonucunda iyileştirmeye yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68/B maddesinde belirtilen şartları taşımak
 3. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olmak.
 4. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından düzenlenen Kamu İç Denetçi Sertifikasına sahip olmak.

İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 2. Özgeçmiş
 3. Aslı ibraz edilmek koşuluyla diploma fotokopisi
 4. Askerlik durum belgesi
 5. Aslı ibraz edilmek koşuluyla Kamu İç Denetçi Sertifikası Fotokopisi
 6. 2 adet fotoğraf
 7. Adli Sicil Belgesi
 8. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 adet)

Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını ilan edilen tarihlerde ’’Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 Merkez / Zonguldak’’ adresindeki Bülent ECEVİT Üniversitesi Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacak. Atanmaya hak kazanan adayların isimleri üniversitenin resmi internet sitesinden ilan edilecek. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacak. Atanmaya hak kazanan adaylar istenilen belgelerini Bülent ECEVİT Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim edecekler.

Duyuru için tıklayınız. 

Kamubulteni.com KONYA