Bülent Ecevit Üniversitesi Kadrolu 77 İşçi Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı ve yayımlanan duyuruda kadrolu 77 işçi alımı yapılacağına yer verildi. Lise mezunları arasından yapılan işçi alımının başvuru bilgileri haberimizde.

Bülent Ecevit Üniversitesi Kadrolu 77 İşçi Alacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi işçi alımı yapacak.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bir duyuru yayımlandı ve Üniversitenin sağlık uygulama ve araştırma merkezine sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi merkez teşkilatı hizmet birimlerinde 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında yapılacak işçi alımında başvuru bilgileri yazımızda.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları taşıması gerekmektedir:

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

- Görevini devamlı yapmasına engel teşkil edecek sağlık problemi bulunmamak.

- Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen son başvuru tarihi itibariyle belirtilen bölümlerden mezun olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak

- Adayların 24 saat esasına göre vardiyalı çalışmasına ve dış mekânda çalışmasına engel durumunun olmaması.

- Her aday, Türkiye İş Kurumu'nda (İŞKUR) yayımlanan listede bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

- İşe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan-alım sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

- Adayların Zonguldak ilinde ikamet ediyor olmaları gerekmektedir.

- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

- Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

- Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

- Üniversite Hastanesinde iç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak. 5.Askerlikle ilişiği bulunmamak

BAŞVURU TARİHLERİ

İlana başvurular 20 Temmuz günü başlayacak ve 24 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Başvurular İŞKUR 'dan alınacak.