Bugün Yayımlandı: 65 KPSS ile Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Şırnak Belediyesi zabıta memuru kadrosunda istihdam etmek üzere 10 adet memur alımı yapılacağını duyurdu. KPSS 65 şartı ile yapılacak alımın detayları haberimizde.

Bugün Yayımlandı: 65 KPSS ile Zabıta Memuru Alımı Yapılacak

Şırnak Belediyesi zabıta memur ualımı için ilan yayımladı.

Belediye tarafından yayımlanan ilanda, BelediyeBaşkanlığı bünyesinde 657 sayılı DevletMemurlarıKanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere en az ön lisans mezunu adaylar arasından 65 KPSS şartı ile 10 adet zabıta alımı yapılacağına yer verildi. Yayımlanan ilanda 2 ön lisans 8 lisans mezunu zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi.

  • Türk vatandaşı olmak.
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
  • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
  • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
  • Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.
  • Zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması,
  • 30 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURU

İlana başvurular 19 Kasım günü başlayacak. Başvurular başladığı anda bildirim alarak haberdar olmak ve başvuru şeklini öğrenmek için Kamubulteni.com mobil uygulamasını indirin.

Kamubulteni.com  |  Ankara