Bu Bölümlerden Mezun Olanlar: TÜBİTAK'a KPSS'siz Kadrolu Personel Alımı

TÜBİTAK bünyesine personel alımı için ilan yayımlandı. KPSS puan şartı olmadan yapılacak kadrolu personel alımında başvuru bilgileri , mezuniyet şartı ve detaylar haberimizde.

Bu Bölümlerden Mezun Olanlar: TÜBİTAK'a KPSS'siz Kadrolu Personel Alımı

TÜBİTAK , bu bölümlerden mezun KPSS 'siz personel alıyor.

TÜBİTAK tarafından bir duyuru yayımlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 'nın kamu ilan sayfası üzerinden yayımlanan duyuruda , farklı bölümlerden mezun olan adaylar arasından KPSS puan şartı aranmadan 23 kadrolu personel alınacağına yer verildi. 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

İlana müracaat edecek adaylarda aranan genel koşullar şu şekilde:

a) Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak.

b) Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak.

c) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak.

d) Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

MEZUNİYET ŞARTI

6 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Fizik, Fizik Öğretmenliği, Kimya, Kimya Öğretmenliği, Matematik, Matematik Öğretmenliği, Biyoloji, Biyoloji Öğretmenliği, Astronomi ve Uzay Bilimleri, Okul Öncesi Eğitim, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Okul Öncesi Öğretmenliği ve Çocuk Gelişimi, Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenliği, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojiler

5 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Grafik, Grafik Tasarım, Resim, Resim-İş Öğretmenliği (Grafik Anasanat Dalı), Resim Öğretmenliği (Grafik Anasanat Dalı), Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar Görsel İletişim Sanatı, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar ve İletişim Tasarımı veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi.

3 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknoloji Fakültesi veya Eğitim Fakültesine bağlı bölümler.

2 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, İşletme Fakültesi, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesine bağlı bölümler

6 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı: Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesine bağlı bölümler.

1 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı:  Teknoloji Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi, Mühendislik ve Teknoloji Fakültesi, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi, Fen Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi veya Eğitim Fakültesine bağlı bölümler.

1 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı:  Ön lisans Mobil Teknolojileri, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Teknolojisi, Grafik Tasarım, Elektronik Teknolojisi, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Elektronik, Mekatronik veya İnternet ve Ağ Teknolojileri bölümlerinden biri.

1 Uzman Yardımcısı / Uzman Alımı:  Ön lisans eğitimi veren; Basım ve Yayın Teknolojileri, Basın ve Yayıncılık, Pazarlama veya Perakende Satış ve Mağaza Yönetim.

BAŞVURU

İlana başvurular https://www.tubitak.gov.tr/ adresinden yapılacak. Başvuru için özgeçmiş oluşturduktan sonra referans kod seçilerek, istenilen tüm evrakın sisteme elektronik ortamda eklenmesi zorunludur.

Son başvuru : 7 Temmuz 2020.

Takip için   TIKLAYIN