BTK'ya Kadrolu KPSS'siz Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Bilgi Teknolojileri Kurumu tarafından yayımlanan duyuruda lise mezunları arasından güvenlik görevlisi alımı yapılacağına yer verildi. Kadrolu KPSS 'siz olarak yapılan güvenlik görevlisi alımında başvuru bilgileri yazımızda.

BTK'ya Kadrolu KPSS'siz Güvenlik Görevlisi Alımı Yapılacak

BTK'ya güvenlik görevlisi alımı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı tarafından İŞKUR 'da bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda lise mezunları arasından güvenlik görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu. KPSS 'siz olarak yapılan güvenlik görevlisi alımında adayların müracaatlarını 4 gün içinde internet üzerinden yapması gerektiğine yer verildi. 

İKİ ŞEHRE ALIM YAPILIYOR

BTK tarafından yayımlanan silahlı güvenlik görevlisi alımında adayların İstanbul ve Ankara 'da istihdam edileceğine yer verildi. İlanın başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

 1. Türk vatandaşı olmak,
 2. 18 yaşını tamamlamış olmak,
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, kamunun sağlığına karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
 4. Anayasal düzen ve bu düzenin işleyişine, özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
 5. Askerlik ile ilişiği bulunmamak,
 6. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
 7. Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışma durumunda bir engel durumu olmaması gereklidir.
 8. Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi ve/veya kronik hastalığının bulunmaması gerekmektedir.
 9. Adayların, başvurunun son günü itibarıyla duyuru ekinde yer alan tabloda gösterilen ve tercih ettikleri görev unvanlarına ilişkin meslek kolunun gerektirdiği şartları taşımaları gerekmektedir.
 10. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.
 11. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 12. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

ÖZEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacaklarda aranan özel şartlar şu şekilde:

8 güvenlik görevlisi:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 18-30 yaş aralığında olmak,
 • 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak (yükseköğretim kurumlarının güvenlik ile ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz),
 • Ankara il sınırları içerisinde ikametgâh etmek şartı aranmaktadır.

4 güvenlik görevlisi:

 • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • 18-30 yaş aralığında olmak,
 • 5188 sayılı özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun 14üncü maddesinde belirtilen özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak (yükseköğretim kurumlarının güvenlik ile ilgili fakülte ve yüksekokullarından mezun olanlar için güvenlik temel eğitimi şartı aranmaz),
 • İstanbul il sınırları içerisinde ikametgâh etmek şartı aranmaktadır.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden müracaatını 4 günde yapması gerekecek.

KAMUBULTENİ.COM  |ANKARA