BTK Memur Alımı Mezuniyet Şartları ve Başvuru Tarihleri

BTK'ya memur alımı için başvuru işlemleri 10 Şubat 2021 tarihinde başlayacak, 19 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek.

BTK Memur Alımı Mezuniyet Şartları ve Başvuru Tarihleri

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) resmi sayfasından ve Resmi gazete'den geçtiğimiz günlerde yapılan duyuruda, BTK'nın personel ihtiyacının giderilmesi için uzman yardımcılığı giriş sınavı uygulanacağı, ilgili sınava başvuruların 10-19 Şubat tarihleri arasında alınacağı kaydedilmiş, ilgili resmi duyuruda başvuru genel ve özel şartları da yer almıştı. Buna göre BTK memur alımı için başvuru yapacak adaylarda aranacak genel şartlar ile mezuniyetlere göre kontenjan dağılımı aşağıdaki gibi oldu: 

Sınava Katılma Şartları
Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a)  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinde  yer  alan  genel  şartları taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve   işletme   fakülteleri   veya   bölümleri,   hukuk   fakültesi   ve   mühendislik   alanında   elektrik- elektronik,   elektronik,   elektronik   ve   haberleşme,   endüstri,   telekomünikasyon   ve   bilgisayar mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c)   2021  yılının   Ocak  ayının  birinci   günü  itibarıyla  35  yaşını   doldurmamış   olmak (01/01/1986 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) 2019 ve 2020 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS),  alanlara  göre  aşağıda  belirtilen  puan  türlerinin  herhangi  birinden  en  az  70  puan  almış olmak kaydıyla, başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama sonucunda;  Hukuk alanında, KPSSP3 veya KPSSP4 puan türlerinin herhangi birinden aldığı puan ile  Sosyal  Bilimler  alanında,  KPSSP3  veya  KPSSP48  puan  türlerinin  herhangi  birinden aldığı puan ile,
 Mühendislik  alanlarında,  KPSSP2  veya  KPSSP3  puan  türlerinin  herhangi  birinden aldığı puan ile  başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak gerekmektedir.
Adayların  başvurdukları  alanda  belirtilen  iki  KPSS  puan  türünden  yüksek  olana  göre sıralama yapılacaktır.

Alanlar  itibariyle  son  sıradaki  adayla  aynı  puana  sahip  olan  adaylar  da  giriş  sınavına girmeye hak kazanır.

Sınav başvuruları kurumun merkezine şahsen ya da posta yoluyla yapılacak. Resmi duyuruda başvuru sırasında gerekli belgeler ve başvuru sürecine ilişkin şu ifadeler yer aldı: 

Giriş  sınavına  katılmak  isteyen  adayların  öncelikle  kariyer.btk.gov.tr  adresinde  yer  alan başvuru formunu doldurarak elektronik ortamda göndermeleri gerekmektedir.
Adayların;
a) Başvuru formunun bilgisayar çıktısının imzalı ve fotoğraflı sureti,
b) Yükseköğrenim diploması veya mezuniyet belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği (e-devlet çıktısı kabul edilir, denkliği olanlar denklik belgesini de ibraz etmelidir.),
c) KPSS sonuç belgesi ile  başvurularını  10  -  19  Şubat  2021  tarihleri  arasında  mesai  saatleri  içinde  Kurumun merkez  teşkilatının  bulunduğu  Eskişehir  Yolu  10.  Km.  No:  276  Çankaya/ANKARA  adresine şahsen  ya  da  posta  ile  yapmaları  gerekir.  Posta  ile  yapılan  başvurularda,  istenilen  belgelerin Kuruma  en   geç  son  başvuru  tarihi  mesai  saati  bitimine  kadar  ulaşması  şarttır.  Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.

Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların, diploma denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca kabul edildiğini gösterir belgenin aslını veya kurumca onaylı örneğini de başvuru belgelerine eklemeleri gerekir. Başvuru   esnasında,   adaylardan   istenen   belgelerin   asılları   ibraz   edilmek   kaydı   ile fotokopileri de tasdik edilerek kabul edilir. Posta  ile  başvuru  yapacak  adaylar,  belgelerin  noter  onaylı  suretleri  veya  asılları  ile başvuruda  bulunabilirler.  Adayların  belgelerin  asıllarını  talep  etmeleri  halinde,  ilgili  evrakların fotokopileri Kurum tarafından tasdik edilerek asılları adaya iade edilir.