Bölüm ve İkamet Şartı Olmadan En Az B Sınıfı Ehliyeti Olanlar İçin Zabıta Alımı Başvuruları Başladı

Herhangi bir ikamet şartı olmadan Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde zabıta memuru alımı için başvurular bugün itibariyle başladı. İşte şartlar.

Bölüm ve İkamet Şartı Olmadan En Az B Sınıfı Ehliyeti Olanlar İçin Zabıta Alımı Başvuruları Başladı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde istihdam edilmek üzere kadro derecesi 9 olan zabıta alımı yapılacak. Kadın ve erkek adaylara özel kontenjanların açıkladığı kadrolar için lisans mezunu olmak gerekiyor, ancak herhangi bir bölüm şartı bulunmuyor.

Toplamda 3 adet zabıta memuru alımı yapılacak. 1 kadın, 2 erkek zabıta alımı gerçekleştirilecek.

KPSS Şartı

Başvuru için 2022 KPSS puanı geçerli olacak. KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri alan adaylar başvurusu yapabilecek. başvurusu kabul edilen adaylar sözlü ve uygulamalı sınava dahil olacaktır.

Yaş Şartı

Sınavın yapıldığı tarih itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Ehliyet Şartı Var mı?

Suruç Belediyesi zabıta memur alımında hem erkek hem de kadın adaylardan en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları isteniyor.

Başvuru Şartları?

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum olmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Zabıta alımı için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. Boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Kurumdan yada belediyenin internet sitesi www.suruc.bel.tr üzerinden alınacak başvuru formu doldurularak aşağıdaki belgelerle beraber başvuru yapılacak.

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Son altı ay içerisinde çekilmiş 2 adet fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için başvurularını 19 Aralık – 23 Aralık 2023 tarihleri arasında yapacaktır. Başvurular, Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Suruç/ŞANLIURFA adresindeki Belediye Hizmet Binasında içinde yer alan İnsan Kaynakları Birimine şahsen yapılacaktır.

Sınav Tarihi ve Yeri

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav 16.01.2023 – 17.01.2023 tarihleri arasında Dikili Mahallesi Atatürk Bulvarı No:2 Suruç/ŞANLIURFA adresindeki Belediye Hizmet Binasında yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /