Binlerce Kişi Başvuruyor! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 Memur Alımı için Başvurular 6 Mart'ta Sona Erecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na zabıta memuru, belediye trafik memuru, itfaiye eri, memur, bilet satış memuru, çocuk eğitimcisi, eğitmen, fotoğrafçı, kameraman, tercüman, şoför, VHKİ, Ambar memuru, çocuk rehberi ve gözetimcisi, veznedar, tahsildar, imam, hemşire, laborant, psikolog, ölçü ve ayar memuru, aşçı, programcı, sosyolog, tekniker, teknisyen, dağıtıcı ve hizmetli gibi unvanlarda personel alınacak. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi memur alımı başvuru işlemleri devam ediyor.

Binlerce Kişi Başvuruyor! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 Memur Alımı için Başvurular 6 Mart'ta Sona Erecek

Binlerce Kişi Başvuruyor! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 387 Memur Alımı için Başvurular 6 Mart'ta Sona Erecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın 387 memur alımı duyurusunun yayımlanmasının ardından başvuru işlemleri için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür Kongre Merkezi Hizmet Binası'nın önünde uzun kuyruklar oluştu. Başkanlığın resmi internet sayfası, Diyarbakır Olay gazetesi ve Yenişafak'ta da yayımlanan personel alım ilanında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın zabıta memuru, belediye trafik memuru, itfaiye eri, memur, bilet satış memuru, çocuk eğitimcisi, eğitmen, fotoğrafçı, kameraman, tercüman, şoför, VHKİ, Ambar memuru, çocuk rehberi ve gözetimcisi, veznedar, tahsildar, imam, hemşire, laborant, psikolog, ölçü ve ayar memuru, aşçı, programcı, sosyolog, tekniker, teknisyen, dağıtıcı ve hizmetli gibi unvanlarda personel alacağı belirtilmiş, adayların başvuru genel şartlarının yanı sıra her bir unvan için ayrıca belirlenen özel şartları da taşıması gerektiği vurgulanmıştı. 

Başvuru Genel Şartları

a. Türk vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

ç. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

e. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

f. Yaptırılacak güvenlik soruşturması sonucunda göreve başlamasında bir sakınca bulunmamak.

g.Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe. (Her Aday Eğitim durumuna göre sadece bir kadroya müracaat edebilir.)

Başvuru Özel Şartları

İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karsısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
657 sayılı Kanunun 48' inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesi ve Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15/A maddesindeki özel şartlara göre, Zabıta Memuru ve İtfaiye eri kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
İtfaiye eri kadrolarına atanacaklar için sağlık açısından kapalı mekan, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları.
İtfaiye eri, zabıta memuru, belediye trafik memuru ve şoför kadrolarına atanacaklar için ihtiyaca göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen sürücü belgesine sahip olmak.

Başvuru Sırasında Adaylardan Talep Edilen Belgeler

1) İş Talep Formu (Kurumumuzdan ya da www.diyarbakir.bel.tr adresinden temin edilecektir.)

2) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu Bilgisayar Çıktısı,

3) Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi,

4) Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

5) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

6) 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf , (1 adedi Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)

7) Erkek adayların askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olduğuna dair beyanı,

8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı

9) İstenilen kadrolar için M.E.B.' den Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript belgesi,

10) İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)

11) İstenilen kadro için son beş yıl içerisinde YDS İngilizce sınavından en az (B2) seviyesinde puan almış olduğuna dair sonuç belgesi,

12) İstenilen kadrolar için Avukatlık ruhsatı fotokopisi,

13) Hangi kadroya başvuru yaptığına dair dilekçe

KONTENJAN DAĞILIMI VE ÖZEL ŞARTLAR

SIRA NO

SINIFI

UNVANI

DERECESİ

ALINACAK SAYI

CİNSİYET

KPSS PUAN TÜRÜ

KPSS PUANI

NİTELİK VE ŞARTLAR

1 GİH Zabıta Memuru 10-11 26 KADIN/ ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak.En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
2 GİH Zabıta Memuru 7-8-2009 21 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
3 GİH Zabıta Memuru 6 23 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
4 GİH Belediye Trafik Memuru 11 9 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
5 GİH Belediye Trafik Memuru 10 6 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak.En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
6 GİH İtfaiye Eri 10-11 66 ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
7 GİH İtfaiye Eri 8-9 18 ERKEK P93 60 İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Meslek Yüksek Okulundan Mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
8 GİH İtfaiye Eri 7 16 ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
9 GİH Memur 10 10 KADIN/ ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak
10 GİH Memur 7-8-2009 49 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
11 GİH Memur 6 20 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak
12 GİH Bilet Satış Memuru 9 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak
13 GİH Çocuk Eğitimcisi 7 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
14 GİH Çocuk Eğitimcisi 6 3 KADIN/ ERKEK P3 60 Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Öğretmenliği lisans programlarının birinden mezun olmak
15 GİH Eğitmen 6-7 4 KADIN/ ERKEK P3 60 Eğitim Fakültelerinin Lisans Programından mezun olmak veya diğer fakültelerden mezun olanlar için Pedagojik Formasyon eğitimi almış olmak.
16 GİH Fotoğrafçı 7 3 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık programından mezun olmak
17 GİH Kameraman 7 3 ERKEK P93 60 Önlisans fotoğrafçılık ve kameramanlık programından mezun olmak
18 GİH Muhasebeci 6 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe bölümlerinden biri veya Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu olmak.
19 GİH Şoför 8 2 ERKEK P93 60 Herhangi bir önlisans programından mezun olmak ve en az B sınıfı sürücü belgesine sahibi olmak
20 GİH Tercüman 7 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların filoloji, mütercim ve tercümanlık bölümlerinin birinden mezun olmak. Son beş yıl içerisinde yapılmış olan YDS İngilizce sınavından en az B2 düzeyinde puan almış olmak
21 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
22 GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
23 GİH Bilgisayar İşletmeni 9 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak.
24 GİH Bilgisayar İşletmeni 7-8 3 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
25 GİH Ambar Memuru 7 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak.
26 GİH Ambar Memuru 6 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak
27 GİH Çocuk Eğiticisi 10 2 KADIN/ ERKEK P94 60 Ortaöğretim programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
28 GİH Çocuk Rehberi ve Gözetimcisi 8 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans programının çocuk gelişimi bölümü mezunu olmak
29 GİH Evlendirme Memuru 7 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Adalet Meslek Yüksekokulu programından mezun olmak
30 GİH Evlendirme Memuru 6 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Hukuk, Siyasal Bilimler, İktisat, İşletme ve Kamu Yönetimi Lisans programlarının birinden mezun olmak
31 GİH Gişe Memuru 8-9 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans program mezunu olmak
32 GİH Tahsildar 10-11 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Önlisans programı mezunu olmak
33 GİH Tahsildar 7-9 4 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümleri mezunu olmak
34 GİH Veznedar 6 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren Siyasal Bilgiler Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesinin (İktisat, İşletme, Maliye, Kamu Yönetimi, Muhasebe) bölümlerinden birinden mezun olmak
35 AH Avukat 6-7-2009 4 KADIN/ ERKEK P3 60 Hukuk Fakültesi mezunu olmak. Avukatlık Ruhsatını almış olmak
36 DHS İmam 8 1 ERKEK P3 60 İlahiyat Lisans programı mezunu olmak
37 SH Hemşire 7-9 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Hemşirelik veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri programından mezun olmak
38 SH Laborant 8 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Sağlık Meslek Yüksekokullarına bağlı olarak eğitim veren iki yıllık Tıbbi Laboratuvar Teknikleri önlisans programından veya Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından mezun olmak
39 SH Psikolog 5 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin 4 yıllık Psikoloji Bölümünden mezun olmak
40 SH Veteriner Hekim 5 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Veterinerlik lisans programından mezun olmak
41 TH Topograf 7-9 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans programının harita ve kadastro bölümünden mezun olmak
42 TH Laborant 6 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin Kimya bölümünden mezun olmak
43 TH İstatistikçi 6 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakülte veya en az dört yıllık yüksekokulların istatistik veya ekonometri bölümü mezunu olmak
44 TH Arkeolog 7 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Arkeoloji Bölümlerinden mezun olmak
45 TH Mimar 5-6 6 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Mimarlık programından mezun olmak
46 TH Mühendis 8 3 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin İnşaat veya Harita Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
47 TH Mühendis 7 3 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
48 TH Mühendis 6 1 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin Ziraat Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
49 TH Mühendis 6 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
50 TH Mühendis 5 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin Makine Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
51 TH Mühendis 5 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Üniversitelerin Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak
52 TH Ölçü ve Ayar Memuru 6 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Herhangi bir lisans bölümünden mezun olmak
53 TH Peyzaj Mimarı 5-6 4 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Peyzaj Mimarı programından mezun olmak
54 TH Programcı 8 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Bilgisayar programcılığı eğitimi veren Yüksekokul mezunu olmak
55 TH Sosyolog 5-6 2 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Sosyoloji programından mezun olmak
56 TH Şehir Plancısı 6-7 3 KADIN/ ERKEK P3 60 Fakültelerin 4 yıllık Şehir ve Bölge Planlama programından mezun olmak
57 TH Tekniker 9 1 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans Programının Makine Bölümü mezunu olmak.
58 TH Tekniker 7 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans Programının Harita veya İnşaat Bölümü mezunu olmak.
59 TH Tekniker 7 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans Programının Bilgisayar Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
60 TH Tekniker 6 3 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans Programının Su ürünleri, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi veya Gıda Teknolojisi Bölümü mezunu olmak.
61 TH Tekniker 6 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans Programının Elektrik veya Elektronik Teknolojisi Bölümü mezunu olmak
62 TH Teknisyen 9 4 KADIN/ ERKEK P94 60 Meslek Liselerinin Elektrik, Makine, Sıhhi Tesisat veya Metal işleri Bölümü mezunu olmak
63 YHS Aşçı 8 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans programlarının aşçılık bölümünden mezun olmak
64 YHS Bahçıvan 8 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Tarım Makineleri Önlisans Programından mezun olmak
65 YHS Dağıtıcı 8 2 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak
66 YHS Hizmetli 12 1 KADIN/ ERKEK P94 60 Ortaöğretim kurumlarından (Lise veya dengi okul) mezun olmak
67 YHS Çocuk Bakıcısı 7-8 3 KADIN/ ERKEK P93 60 Önlisans programının çocuk gelişimi bölümlerinden mezun olmak
68 YHS Gassal 8 2 KADIN/ ERKEK P93 60 İlahiyat Önlisans programı mezunu olmak
69 YHS Hayvan Kesicisi 8 1 ERKEK P93 60 Laborant ve Veteriner Sağlık Önlisans Programından birinden mezun olmak
70 YHS Temizlik Hizmetlisi 8-9 4 KADIN/ ERKEK P93 60 Herhangi bir Önlisans Programından mezun olmak