Beydağ Belediye Başkanlığı Bünyesinde KPSS Şartsız 1 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinden yapılan personel alım duyurusunda İzmir Beydağ Belediye Başkanlığı bünyesinde 1 sözleşmeli personel alınacağı duyuruldu.Alımı yapılacak aday ekonomist olacak 4 yıllık ekonomi ve iktisat mezunu olacak.İlanda KPSS puanı şartı yok.Alımı yapılacak adaylara sözlü sınav uygulanacak.

Beydağ Belediye Başkanlığı Bünyesinde KPSS Şartsız 1 Sözleşmeli Personel İstihdam Edilecek!

Devlet Personel Başkanlığının resmi internet sitesinde personel alım ilanı yayınlandı. İlanda İzmir Beydağ Belediye Başkanlığı 5393 Sayılı Belediye Kanunun 49. Maddesi hükümlerine göre 1 tam zamanlı sözleşmeli ekonomist alımı yapacak. Başvuru yapacak olan adaylar 4 yıllık ekonomi ve iktisat bölümlerinden mezun olacak. İlanda KPSS şartı yok adaylara sözlü sınav uygulanacak. Ayrıca adayların ilan tarihinden önce İzmir il sınırları içerisinde ikamet ediyor olmaları gerekiyor. Başvurular 20-30 Mart tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. Üniversitenin “Unvan ile ilgili” bölümünden mezun olmak, başka bir kurumla sözleşmesi bulunmamak
 3. Görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak
 4. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere ağır hapis veya 6 aydan fazla veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine Canlı Bahis karşı işlenen suçlarla, zimmet ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa verme suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
 5. Erkek adaylar için askerliğini yapmış olmak

ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

 1. Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya fotokopisi.
 2. Nüfus cüzdan fotokopisi
 3. Yerleşim yeri belgesi
 4. Özgeçmiş
 5. Sağlık Raporu
 6. 2 vesikalık fotoğraf

Başvuru yapacak olan adaylar başvurularını 30.03.2017 tarihi saat 17.00 ye kadar Beydağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne şahsen müracaat edecekler. Farklı yollarla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Sözlü sınav 31 Mart 201 tarihinde saat 10.30 da yapılacak. Sözlü sınavda adayların mesleki genel kültür, yetenek, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu gibi niteliklere sahip olup, olmadığı göz önünde bulundurulacak. Başvuru sırasında gerçeğe aykırı beyanı tespit edilen adaylar hakkında 29.09.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulamak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

Duyuru için

Kamu personeli, işkur, sydv ,banka personeli alım ilanlarından anında haberdar olmak için facebook grubumuza katılmak için

Kamubulteni.com KONYA