Belediyeye İlk Defa Atanmak Üzere En Az B Sınıfı Ehliyetli Kadın ve Erkek Zabıta Alımı Yapılacak

Bugün yayımlanan ilanla Nizip Belediyesine kadın ve erkek adayların başvuru yapabileceği Zabıta Memuru kadrosuna personel alımı yapılacak.

Belediyeye İlk Defa Atanmak Üzere En Az B Sınıfı Ehliyetli Kadın ve Erkek Zabıta Alımı Yapılacak

Nizip Belediyesi zabıta alımı ilanı geldi. Belediye tarafından duyurulan ilanla ikamet şartsız en az B sınıfı ehliyetli 8 zabıta memuru alımı yapılacak. Zabıta alımı için adaylar başvurularını 2020 KPSS ile yapacaktır. Başvuru tarihi, şartları ve detayları haberimizde.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için; 08/08/2022 tarihinden 12/08/2022 tarihi mesai bitimine kadar yukarıda istenilen belgeler ile birlikte Nizip Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Mimar Sinan Mah. Niğbolu Sokak No:20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresine şahsen yapacaktır. Başvuru esnasında boy ve kilo ölçümü yapılacaktır.

Kadro Dağılımı ve Nitelikleri

Başvuru Koşulları

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 • Zabıta memuru kadrosuna başvuru yapabilmek için tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru için adaylar, http://www.nizip.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

 • Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe, (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)
 • Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,
 • Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, edevlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir),
 • Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir),
 • KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
 • Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
 • Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyece tasdik edilecektir),
 • Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

Sınav Tarihi

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup, sözlü ve uygulamalı sınavlar 05.09.2022-09.09.2022 tarihleri arasında Nizip Belediyesi Mimar Sinan Mahallesi Niğbolu Sokak No:20 27700 Nizip/GAZİANTEP adresinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00'da başlayacaktır. Sözlü ve uygulamalı sınavlar aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /