Belediye zabıta memuru alımı ilanı duyurdu

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi bünyesine 15 zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. İşte başvuru şartları..

Belediye zabıta memuru alımı ilanı duyurdu

Belediye zabıta memuru alımı ilanı duyurdu 

Belediyeler bünyelerine kamu işçi ve memur alımlarına devam ediyor. Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi zabıta memuru alımı yapacağını duyurdu. Belediye tarafından paylaşılan ilana göre lise, önlisans ve lisans mezunları arasından toplamda 15 zabıta memuru alımı yapılacak. 

Başvuru şartları 

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
 • İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,
 • İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
 • 657 Sayılı Kanunun 48 nci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği'nin 13/A maddesi yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyemizce yapılacaktır,
 • Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,
 • 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (A1), (A), (B), (C1), (C), (D1) sınıfı ehliyet belgesine sahip olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

Başvuru şekli ve zamanı 

 02.05.2023 - 04.05.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içinde (09:00-17:00), yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere 100. Yıl Mahallesi Suna Kan Caddesi No:40 Süleymanpaşa/TEKİRDAĞ adresindeki Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet AYGÜN Gençlik Merkezi ek hizmet binası adresi içinde bulunan başvuru masasına şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.

Adaylardan aranan nitelikler aşağıdaki gibidir