Belediye İkamet Şartı Olmadan En Az B Sınıfı Ehliyetli Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapıyor Kimler Başvuru Yapabilir Başvurular Ne Zaman Başlayacak

Bugün yayımlanan iş ilanlarıyla Tokat ili Hasanşeyh ilçesi Belediye başkanlığında zabıta memuru ve itfaiye eri alımı yapıyor.

Belediye İkamet Şartı Olmadan En Az B Sınıfı Ehliyetli Zabıta Memuru ve İtfaiye Eri Alımı Yapıyor Kimler Başvuru Yapabilir Başvurular Ne Zaman Başlayacak

Hasanşeyh Belediye Başkanlığı tarafından en az B sınıfı sürücü belgesine sahip itfaiye eri ve zabıta alımı yapılacak. Alım yapılacak bu kadrolar için lise, ön lisans ve lisans mezunlarına yönelik işler mevcut. KPSS puanlarıyla başvuruları alınacak bu kadrolar için giriş sınavı uygulanacak. Adaylar başvurularını 2020 KPSS puanıyla yapacaklardır.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar sözlü ve yazılı sınava katılmak için başvurularını 25-31 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapabilecektir. Başvurular sırasında istenilen belgelerin getirilmesi gerekmektedir. Adaylar başvurularını belirtilen tarihlerde saat 08.00-17.00 arasında şahsen (Hasanşeyh Beldesi Şeyhlioğlu Mah. Belediye Cad. No. 4 Reşadiye/TOKAT)  adresinde yer alan Yazı İşleri Müdürlüğüne yapacaktır.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

- T.C. vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

- Erkek adaylar için askerlik ile herhangi bir ilişiği bulunmamak

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyece yapılacaktır,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Adaylar başvuru için belediyenin resmi internet sitesinden alacağı başvuru formunu doldurarak aşağıdaki belgelerle teslim edecektir. www.hasanseyh.bel.tr

a) Nüfus cüzdanı aslı veya belediyece onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f)  Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) Son altı ay içerisinde çekilmiş 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

i) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /