Belediye En Az B Sınıfı Ehliyetle Zabıta Alımı Yapıyor İkamet Şartı Yok

Beykoz Belediyesi tarafından yapılacak zabıta alımı için başvurular yarın sona eriyor. Başvuru için KPSS’den 70 ve üzeri puan alma şartı bulunuyor.

Belediye En Az B Sınıfı Ehliyetle Zabıta Alımı Yapıyor İkamet Şartı Yok

Beykoz Belediyesi tarafından toplamda 16 erkek ve 4 kadın zabıta alımı yapılacak. Başvurular için en az B sınıfı ehliyet şartı aranırken 2020 KPSS P93 puan türünden de 70 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.

Başvuru İçin Alım Yapılacak Kadrolar ve Özel Şartlar

https://www.kamubulteni.com/images/upload/beykoz.png

Müracaat Koşulları

a. Türk Vatandaşı olmak,

b. Kamu haklarından mahrum olmamak,

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d. Erkek adaylar için askerlik durumunda askerlik ile ilişiği bulunmamak

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

f. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

g. Zabıta memuru alımı için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyece yapılacaktır.

h. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru Sırasında İstenen Belgeler

Başvuru esnasında; Adaylar, www.beykoz.bel.tr adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak ıslak imza ile imzalayacakları Başvuru Formuna aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.

a. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b. Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilecektir),

c. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir),

d. KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

e. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

g. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla belediyece tasdik edilecektir),

h. Biyometrik fotoğraf 1 adet,( forma yapıştırılacak),

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmesi için;

Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 19.09.2022-23.09.2022 tarihleri arasında (mesai günlerinde saat 08:30-17:00 saatleri arasında) Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınav Yeri ve Zamanı

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav ve uygulamalı sınav 11.10.2022-12.10.2022 tarihleri arasında Saat 09:00’da başlamak üzere Beykoz Belediye Başkanlığı Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:43 Beykoz-İSTANBUL adresindeki merkez yerleşkesinde yapılacaktır.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /