Belediye En Az B Sınıfı Ehliyetle Memur Alımı Yapacak Başvurular Başladı

İkamet şartı olmadan Konya Selçuklu Belediyesine memur alımı için başvurular bugün itibariyle başlamış oldu.

Belediye En Az B Sınıfı Ehliyetle Memur Alımı Yapacak Başvurular Başladı

Konya Selçuklu Belediyesi tarafından memur alım ilanı paylaşıldı. Lisans mezunu adaylara yönelik olan bu alımlarda sürücü belgesi şartı da aranıyor en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak gerekiyor. Toplamda 10 memur alımı gerçekleştirilecek. İkamet şartı da aranmıyor. Başvurular 2 Ocak 2023 tarihi itibariyle başlamış oldu.

KPSS Şartı Nedir?

Başvurular için KPSS Şartı gerekiyor. KPSS puanıyla sıralamaya girmeyi başaran adaylar daha sonra sözlü sınava dahil edilecektir. Başvurular için 2022 KPSS P3 puan türünden 75 ve üzerinde bir puan almak gerekiyor.

Alım Yapılacak Kadroların Özel Nitelikleri

Başvuru Genel Şartları

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum olmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak ,

e) İşini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalık beden engeli olmamak,

f) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Başvuru Formu Kurumdan veya Belediyenin www.selcuklu.bel.tr internet adresinden temin edilecektir. Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya E-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) 1 sıra nolu unvan için İngilizce YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan bir belgenin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir)

g) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 4 adet fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

i) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilebilir.)

j) Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi.(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını istenen belgeler ile beraber 02/01/2023 – 06/01/2023 tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00 - 16:30) şahsen veya iadeli taahhütlü posta yoluyla Selçuklu Belediyesi (Şeyh Şamil Mah. Doç. Dr. Halil Ürün Cad. No:19 Selçuklu / KONYA) yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını yapabileceklerdir.

Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyenin [email protected] adresine eklenecektir.

Belirtilen başvuru tarihlerinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Belediyece tasdik edilecektir.)

Sözlü Sınav Tarihi ve Yeri

Sözlü sınav 24.01.2023 - 25.01.2023 tarihlerinde Selçuklu Belediyesi hizmet binasında yapılacaktır.

Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınav yeri ve tarihi, 16.01.2023 tarihinde Belediyenin www.selcuklu.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /