Belediye B Sınıfı Ehliyetle Zabıta C sınıfı Ehliyetle İtfaiye Alımı Yapıyor

Belediye personel alımları devam ediyor. Siirt Belediyesi tarafından ilk defa atanmak üzere ikamet şartsız zabıta ve itfaiye alımı yapılacak.

Belediye B Sınıfı Ehliyetle Zabıta C sınıfı Ehliyetle İtfaiye Alımı Yapıyor

Belediye, devlet memuru kadrosuna tabi olarak istihdam edilmek üzere 25 zabıta memuru ve 25 itfaiye eri alımı yapacağını duyurdu. Başvurular sadece ön lisans mezunlarına yönelik olacak. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava girecektir.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Nitelikleri

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için aşağıda belirtilen başvuru belgelerini 18/07/2022 tarihinden 22/07/2022 günü saat 17:00’ye kadar (mesai günleri 09:00-17:00 saatleri arasında) Doğan Mahallesi Mithat Öktüren Caddesi No:2 Merkez/SİİRT adresindeki Siirt Belediye Başkanlığı Hizmet Binasında bulunan başvuru bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir. Adaylar başvurularını şahsen yapacak olup başvuru sırasında boy ve kilo ölçümü belediye tarafından yapılacaktır.

Başvuru Genel Şartları

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum olmamak

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Adayların boy ve kilo ölçümü belediyece yapılacaktır,

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak,

- İtfaiye Eri kadrosuna başvuracak adaylar için sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,

- Zabıta Memuru kadrolarına başvuran adaylar için verilen en az B sınıfı ve İtfaiye Eri kadrolarına başvuran adaylar için en az C sınıfı belgesine sahip olmak,

Başvuru İçin İstenen Belgeler

Başvuru Formu, (Kurumdan ya da (www.siirt.bel.tr) adresinden temin edilecek ve aşağıdaki belgeler eklenecektir.)

- Hangi kadroya başvuracağına dair dilekçe,(Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya başvuru yapabileceklerdir.)

- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve kurumca onaylanmak üzere fotokopisi,

- Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek diploma suretleri belediyece tasdik edilecektir),

- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek denklik belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir),

- KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (aslı ibraz edilmek kaydıyla adaylar tarafından getirilecek sürücü belgesi suretleri belediyece tasdik edilecektir),

- 3 Adet Biyometrik fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /