Belediye 60 KPSS ile Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı

Belediyelerin personel alım ilanları gelmeye devam ediyor. Son olarak Zabıta Memuru kadrosu için belediyeden yeni bir alım ilanı daha geldi.

Belediye 60 KPSS ile Zabıta Memuru Alım İlanı Yayımladı

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunlarının başvurabileceği kadrolara Zabıta Memuru alımı için Erzurum Hınıs Belediyesi KPSS ile personel alımı yapıyor. İkamet şartının bulunmadığı kadrolar için başvurular 17 Haziran’da başlıyor. Adaylar sözlü ve uygulamalı sınava katılacaktır. Ayrıca alım yapılacak kadrolar için hem erkek hemde kadın adaylar başvuru yapabişlecektir. Peki zabıta memuru alımı için başvuru şartları neler?

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar, aşağıda belirtilen belgelerle beraber başvurularını tamamlamak için 17/06/2022’den 22/06/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Yukarı Kayabaşı Mahallesi Cum. Caddesi. No:128 25600 Hınıs/Erzurum adresinde Hınıs Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Alım Yapılacak Kadrolar ve Eğitim Durumları

Lisans Mezunu: 2 Personel, Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, KPSS az 70 puan

Ön Lisans Mezunu: 1 Personel, Ön lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, KPSS en az 60 puan

Ortaöğretim Mezunu: 1 Personel, Herhangi bir ortaöğretim Kurumundan  (Lise veya dengi okul ) mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak, KPSS en az 60 puan

Başvuru Koşulları

1.Türk vatandaşı olmak.

2.Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3.Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4.Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5.Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

7.Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

8. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyece başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)

9.Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

1.Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumca onaylanmak üzere fotokopisi.

2.Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet'ten alınan kare kodlu ve barkod numaralı olan mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

3.Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyece tasdik edilebilir.)

4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.

5.Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.

6.Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)

8. Sürücü Belgesinin aslı veya aslı kuruma ibraz edilmek suretiyle onaylanan fotokopisi.

9. başvuru formu. (Form, www.hinis.bel.tr adresinden temin edilip elektronik ortamda doldurulduktan sonra çıktısı alınıp yukarıdaki belgelerle beraber teslim edilecektir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /