BDDK’ya En Az Lise Mezunu Şoför ve Memur Alımı Başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu iki farklı kadroda personel alımı yapıyor. Başvurular başladı.

BDDK’ya En Az Lise Mezunu Şoför ve Memur Alımı Başladı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından şoför ve memur kadrosuna 10 personel alımı için başvurular başladı

Şoför kadrosu için uygulamalı ve sözlü sınav memur kadrosu için sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar kuruma başvuru yaparken ilgili KPSS puan türünden 70 ve üzeri puan almak zorunda.

Başvuru Tarihi ve Şekli

11 Nisan 2022 tarihinde başlayacak olan başvurular 24 Nisan 2022 saat 23.59’a kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım üzerinden yapabilecektir.

Başvuru Genel Şartları

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu bulunmamak.

Başvuru Özel Koşulları

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /