BDDK MEMUR Kadrosuna Kamu Personel Alımı Yapacak: İşte Mezuniyet Şartı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda memur kadrosunda çalıştırmak üzere 4 kamu personeli alımı yapılacağına yer verildi.

BDDK MEMUR Kadrosuna Kamu Personel Alımı Yapacak: İşte Mezuniyet Şartı

Son dakika haberi: BDDK memur alacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu bir son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklamada "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, "Memur" kadrosuna kamu hizmetine ilk defa Kurumumuzda başlayacak olan adaylar arasından giriş sınavı sonuçlarına göre idari personel alınacaktır. Giriş sınavı, sözlü sınav şeklinde yapılacaktır" ifadelerine yer verildi ve 4 memur alımı yapılacağı bildirildi. 

BAŞVURU ŞARTLARI

BDDK memur alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki şartları sağlaması gerekmektedir:

- Türk Vatandaşı olmak,

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

- 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak. 7) 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 26 ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak. B) Özel Şartlar: 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına katılmış olup giriş sınavına başvuruda bulunacak adaylarda, aşağıda belirtilen şartlar aranır

BAŞVURU TARİHİ

BDDK kamu personeli alımı başvurusu internet üzerinden 1 Şubat 2021 günü başlayacak. Adaylar başvurularını, BDDK resmi sayfası üzerinden açılacak başvuru formunu doldurarak yapacaklar. İlan metni için TIKLAYIN