Batman Belediyesi KPSS'siz İtfaiye Personeli Alımı Yapılacak

Batman Belediyesi tarafından yayımlanan duyuruda KPSS 'siz itfaiye personeli alımı yapılacağına yer verildi. Bugün başlayan başvurunun detayları yazımızda.

Batman Belediyesi KPSS'siz İtfaiye Personeli Alımı Yapılacak

Batman Belediyesine KPSS'siz itfaiye personeli alınacak.

Batman Belediyesi Personel AŞ tarafından yayımlanan duyuruda , itfaiye personeli kadrosunda istihdam etmek üzere KPSS 'siz personel alımı yapılacağına yer verildi. Bugün yayımlanan ve başvurusu bugün başlayan personel alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com'da.

Belediye Başkanlığı tarafından İŞKUR üzerinde yayımlanan duyuru şu şekilde:

BAŞVURU BİLGİLERİ

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

Kamu ilanları için TIKLAYIN