Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzman Alımı Yapıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA Bartın, Karabük ve Zonguldak illerine Uzman Personel alımı yapacağını duyurdu. İşte detaylar..

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzman Alımı Yapıyor

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Uzman Alımı Yapıyor

Resmi Gazete üzerinden yayımlanan ilana göre Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA kendi yapacağı sınav ile bünyesinden istihdam etmek üzere 2 uzman personel alımı yapacağını duyurdu. 

Sınava Başvuru Şartları Neler ? 

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak,
  • Görevin devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
  • Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmişse muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
  • En az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının veya bunlara denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının hukuk, sosyoloji, istatistik, İİBF-SBF, şehir ve bölge planlama, mimarlık ve mühendislik bölümlerinden mezun olmuş olmak.
  • Son başvuru tarihinden önceki 5 yıl içinde İngilizce dilinden YDS’den (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından bunlara denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliği bulunan başka bir sınavdan asgari (C) düzeyine karşılık gelen puanın eşdeğerini1 sağlayan belgeye son başvuru tarihi itibarıyla sahip olmak.
  • 2020 veya 2021 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) mezun oldukları öğrenim dalları itibarıyla aşağıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 80 puan almış olmak.

Başvurular Online Olacak 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA uzman personel alım sınavına başvurular online olacak. Adaylar başvurularını 22/08/2022 - 02/09/2022 tarihleri arasında E-devlet üzerinden giriş yaparak tamamlayabilecekler. 

Başvuru sırasında kontrol edilecek belgeler

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı BAKKA Uzman Personel Alım İlanının Detaylarına Ulaşmak İçin TIKLAYIN