Başvuru için son saatler! Üniversiteye 31 yaşa kadar personel alımı yapılacak

Giresun Üniversitesi 30 Personel Alımı yapacak....

Başvuru için son saatler! Üniversiteye 31 yaşa kadar personel alımı yapılacak

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ 30 PERSONEL ALACAK. İŞTE BAŞVURU ŞARTLARI…

Giresun Üniversitesi personel ilanı duyurdu. Üniversite tarafından duyurulan ilana göre ise başvuran adaylardan bazı şartlar aranıyor. İşte adaylardan aranan şartlar ve ilanın detayları….

başvuru

Giresun Üniversitesi tarafından oluşturulan ilan yakın zamanda sona erecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre Giresun Üniversitesinde kütüphaneci, büro personeli, diğer sağlık personeli( diş protez teknisyeni), teknisyen( elektrik), destek personeli(bağ-bahçe bakımı-/temizlik/basit bakım onarım, ısıtma/temizlik/ basit bakım onarım hizmeti) branşlarında çalıştırılmak üzere personel alınacak. İşte detaylar….

Adaylardan Aranan Şartlar Neler?

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

3. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

4. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.

5. adayların  sağlık sorununa sahip olması 

6. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.

7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak, başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.

8. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

9. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. Maddesinin (B) fıkrasının “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun nitelikleri taşımak.

10. İlanda aranılan yaş ve cinsiyet şartını taşıması