Başvuru Formu Yayımlandı: Sultangazi Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

Sultangazi Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda en az lise mezunu zabıta memuru alımı başvuru formuna yer verildi. Başvuru formunun yayımlanması ile müracaatlar alınmaya başladı. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvuru detayları nedir? Başvuru nasıl yapılacak? İşte detaylar.

Başvuru Formu Yayımlandı: Sultangazi Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

En az lise mezunu zabıta alımı başvurusu başladı.

Sultangazi Belediyesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre Belediye Başkanlığı bünyesine yapılan zabıta memuru alımında başvuru bilgileri kamubulteni.com'da.

ilanlar yayımlandı. Takip için TIKLAYIN

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlana başvuru yapacak adayların aşağıdaki genel şartları taşıyor olması gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak. 

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

- İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSSP93 ve KPSSP94 puanı için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.d. Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak

- 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

ÖZEL ŞARTLAR VE MEZUNİYET İLE KPSS ŞARTI

Sultangazi Belediye Başkanlığı zabıta memuru alımında detaylar şu şekilde:

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

Sultanbeyli Belediye Başkanlığı tarafından yayımlanan duyuruda zabıta memuru alımı başvuru formunun yayımlandığı ve başvuruların 10 Ağustos 2020 tarihine kadar alınacağına yer verildi. 

 Zabıta Memuru Alım İlanı Başvuru Formu

Yukarıdaki başvuru formu ile birlikte adaylar aşağıdaki evrakları Uğur Mumcu Mah. Atatürk Bulv. No:54 Sultangazi/İstanbul adresindeki Sultangazi Belediye Başkanlığına (Zemin Kat Başvuru Masası) şahsen teslim edecek. 

- Başvuru Formu Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından (www.sultangazi.bel.tr) temin edeceklerdir.
- Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
- Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
- KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
- Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

Güncel zabıta alımları için TIKLAYIN