Başvuru Formu Yayımlandı: Danıştay Kadrolu Hizmetli Alımı Başvurusu Başladı

Danıştay Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az lise mezunu personel alımı başvurusunun başladığına yer verildi.

Başvuru Formu Yayımlandı: Danıştay Kadrolu Hizmetli Alımı Başvurusu Başladı

Başvuru formu yayımlandı. Danıştay kadrolu hizmetli alacak.

Danıştay Başkanlığı , kadrolu 8 hizmetli alımı için başvuru formunu yayımladı ve başvuruları almaya başladı. En az lise mezunu adaylar arasından yapılacak personel alımında başvuru şartları şu şekilde;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

- Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin Genel Şartlar başlıklı 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasının b bendinde yer alan "İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak" hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü olan 31/12/2020 tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (31/12/1985 ve sonrası doğmuş olanlar başvuru yapabilirler.)

- 2018-KPSS lisans ve 2018-KPSS ortaöğretim/ön lisans sonuçlarına göre (lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94) puan türünden en az 60 puan almış olmak,

- En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

BAŞVURU BAŞLADI

İlana başvurular bugün başladı ve 10 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek. Başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki evraklarla birlikte başvurusunu Danıştay Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir yolu 10. Km.) Çankaya/ANKARA adresine şahsen yapması gerekmektedir.

- Başvuru Formu (Danıştay Başkanlığı’nın internet sitesinden http://www.danistay.gov.tr temin edilecek ve başvuru sahibi tarafından doldurulup, fotoğraf yapıştırılarak imzalanacaktır.)

- Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi,

- 2018 yılı KPSSP3, KPSSP93 veya KPSSP94 puan türünden birini içeren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi. (ÖSYM Başkanlığından kurumumuz tarafından teyit edilecektir.)

- Diploma aslı ve fotokopisi veya okul ya da noter onaylı mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi sureti veya e-devlet’ten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezuniyet belgesi,

Başvuru için istenen belgeleri eksik getiren, başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatları işleme alınmayacaktır.

Başvuru formu için tıklayın

Posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvurular yukarıdaki yazan adrese şahsen yapılacak.

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA