Başvuru Formu Yayımlandı: Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

Beykoz Belediye Başkanlığı 50 zabıta memuru alımı başvuru formu yayımlandı ve başvurular alınmaya başladı. Peki ilana kimler başvuru yapabilir? Başvuru şartları nelerdir? Kimler zabıta olabilir? İşte 50 zabıta memuru alımı başvuru formu ve başvuru için istenen evraklar ile başvuru adresi.

Başvuru Formu Yayımlandı: Beykoz Belediyesi Zabıta Memuru Alımı Başvurusu Başladı

Beykoz Belediyesi zabıta memuru alımı başvurusu başladı.

Beykoz Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımladı. Yayımlanan duyuruda 50 zabıta memuru alımı başvurusunun başladığına yer verildi. KPSS puanı ile yapılacak zabıta memuru alımında başvuru bilgileri , başvuru esnasında istenen evraklar ve başvuru formu yazımızda.

BAŞVURU ŞARTLARI

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak zabıta alımında başvuru şartları şu şekilde:

 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.
 7. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Önlisans 2018-KPSSP93 ve Lisans 2018-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 8. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 9. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
 10. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
 11. 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

Zabıta alımında mezuniyet ve KPSS şartı şu şekilde:

BAŞVURU FORMU YAYIMLANDI

Beykoz Belediye Başkanlığı bünyesine zabıta memuru alımı başvurusu başladı. Belediye zabıta memuru alımına başvuru yapacak adaylar için başvuru formunu yayımladı.

 1. Başvuru Formu (Form için Tıklayın)
 2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
 3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
 6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
 7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
 8. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
 9. 3 fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Adaylar başvurularını yukarıdaki evraklarla birlikte yapacak. Bugün başlayacak başvurular 10 Haziran 2020 tarihine kadar Gümüşsuyu Mahallesi Kelle İbrahim Caddesi No:41Beykoz/İSTANBUL adresindeki Beykoz Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yapılacak.

Başvuru sırasında boy kilo ölçümü yapılacak. Bu nedenle adaylar müracaatlarını şahsen yapacak.