Başvuru E Devlet'ten: İBB'ye En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı Yapılacak İkamet Şartı Yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı ve en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. Belediyeye yapılacak 100 zabıta memuru alımının başvuru bilgileri ve detayları yazımızda.

Başvuru E Devlet'ten: İBB'ye En Az Lise Mezunu Zabıta Memuru Alımı  Yapılacak İkamet Şartı Yok

İBB zabıta memuru alımı ilanı yayımlandı.

Geçtiğimiz hafta itfaiye eri alımı ilanını yayımlamasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi bir duyuru daha yayımladı ve en az lise mezunları arasından zabıta memuru alımı yapılacağına yer verildi. KPSS puanı ile kadın ve erkek adaylar arasından yapılacak zabıta memuru alımında başvuruya dair bilgiler az önce paylaşıldı. Biz de Kamu Bülteni olarak bu yazımızda ilanın başvuru detaylarına yer verdik.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre yapılacak alım için başvurular 4-10 Ocak 2021 günleri arasında alınacak. Kadın erkek adaylarla bilgi alış verişinde bulunmak için TIKLAYIN

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

100 zabıta memuru alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların aşağıdaki başvuru koşullarını taşıması gerekmektedir:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

- Türk vatandaşı olmak.

- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

- Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

- İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

- Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

- Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

- Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru şekline dair İBB duyurusu şu şekilde:

Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 – 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

1.    Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
2.    Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
3.    2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
4.    Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
5.    Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6.    Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7.    Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
8.    Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle adaylardan istenilen bilgi ve belgeler kurumumuz tarafından e-Devlet Kapısı üzerinden temin edilecektir. 

Boy ve kilo ölçümü esnasında BAŞVURU FORMU dışında fiziki olarak herhangi bir evrak teslim edilmeyecektir.

Sınava katılma şartlarını taşıyan adaylar arasından, KPSS puanlarına göre yapılacak sıralama sonrasında en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının 5 (beş) katı aday (toplamda 500 kişi) sınava çağrılacak ve bu adayların uygulama sınavına girmeden önce tabip gözetiminde boy ve kilo ölçümü yapılacaktır. Başvuru esnasında beyan ettikleri boy ve kilo şartını taşımayan adaylar, uygulama sınavına alınmadan elenecektir. Ayrıca bu adaylar için gerçeğe aykırı beyan yaptıkları nedeniyle yasal işlem yapılacaktır.

İlanda belirtilen şartları taşımayan başvurular ile posta ve e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.

İlan metni için TIKLAYIN

BAŞVURU EKRANI AÇILDIĞINDA HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZ IİNDİRİN:

Android için >>>> TIKLAYIN

İOS için >>>> TIKLAYIN