Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 6 ASDEP Görevlisi Alacak!

Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü 1500 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı kapsamında 6 Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP Görevlisi istihdam edecek. Adayların 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans mezunu olması ve 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor.Diğer detayları haberimizde bulabilirsini

Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü KPSS Şartlı 6 ASDEP Görevlisi Alacak!

Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından kuruma 6 Aile ve Sosyal Destek Personeli alımı yapılacağı açıklandı. Bu kadrolarda istihdam edilecek adaylar Danışma Yönlendirme Elemanı olacaklar ve vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ederek kamu kurum ve kuruluşlarından hizmet almalarını sağlayacaklar. Alımı yapılacak adaylara asgari ücretin %110 fazlası kadar ücret ve yol ve yemek ücreti verilecek. Alımı yapılacak adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden en az lisans düzeyinde mezun olması gerekiyor. Adayların 2015 veya 2016 KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olması da gerekiyor. Adaylara sözlü mülakat yapılacak. Başvurular 15 Mart Çarşamba 10 Nisan Pazartesi tarihleri arasında yapılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 2. Kamu haklarından mahrum olmamak
 3. Üniversitelerin 4 yıllık sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmet, çocuk gelişimi, aile ve tüketici bilimleri bölümlerinden ve bu bölümlere denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin Matadorbet işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamış olmak.
 5. Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hakkında soruşturma veya kovuşturma olmamak
 6. Danışma Yönlendirme Elemanı/ASDEP görevlilerinden terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmamak
 7. 2015 veya 2016 KPSS den P3 puan türünden en az 60 puan almış olmak.
 8. Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut en az 2017 yılı sonuna kadar erteletmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak
 9. Görev yapmasına engel bir sağlık sorunu ve seyahat engeli olmamak

ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
 2. 2015 veya 2016 KPSS sonuç belgesi
 3. Aslı ibraz edilmek kaydı ile diploma fotokopisi
 4. Sağlık Raporu (Aile Hekiminden de alınabilir)
 5. E-Devletten Diploma Sorgulama Belgesi
 6. 2 vesikalık fotoğraf
 7. Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden de alınabilir)
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
 9. Kurumun internet sitesinden temin edilecek başvuru belgesi

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını ön başvuru formu ve istenen belgeler ile birlikte 15 Mart 10 Nisan tarihleri arasında Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne şahsen yapacaklar. Mülakat listesi ve mülakat tarihleri başvuru süresi bitiminden sonra üç gün içerisinde kurumun internet sitesinden ilan edilecek.

Detaylı bilgi için

Kamubulteni.com KONYA