Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bölüm Şartı Olmadan Lisans Ön Lisans ve Lise Mezunu Şoför ve Sekreter Alımı Yapacak

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından sekreter ve şoför kadrosu için 20 personel alımı yapacak.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Bölüm Şartı Olmadan Lisans Ön Lisans ve Lise Mezunu Şoför ve Sekreter Alımı Yapacak

Kamu kurumları personel alımına bir yenisi daha eklendi. Bugün yayımlanan ilana göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), açıktan 20 personel alımı yapacak.

Alım Yapılacak Kadrolar

Sekreter: 10 personel

Şoför: 10 personel

Bölüm Şartı

Şoför Kadrosu için herhangi bir bölüm şartı aranmıyor. Lise, ön lisans ve lisans mezunu adaylar bu kadro için başvuru yapabilecek.

Sekreter kadrosu için ön lisans mezunu olmak gerekiyor. Bu kadroya başvuru yapabilmek için Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği, Genel İşletme, İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, Ticaret ve Yönetim, Endüstriyel Yönetim, Orta Kademe Yöneticilik, Orta Kademe Yöneticiliği, Girişimcilik ve Proje Yönetim Asistanlığı, İşletme Organizasyonu ve Çiftlik Yönetimi, İşletme Yönetimi, Yönetim, Sevk ve İdare, Bankacılık ve Sigortacılık, Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık, Sigortacılık, Orta Kademe Banka- Sigorta Yönetimi, Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, İşletme-Muhasebe, İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları Yönetimi, Maliye bölümlerden birinden veya denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki bölümlerden mezun olmak gerekiyor.

KPSS Şartı

Başvurular 2022 KPSS puanıyla yapılacak olup şoför kadrosu için, P3, P93 veya P94 puan türünden 70 ve üzeri almak şartı gerekirken sekreter kadrosu için P93 puan türünden 70 ve üzerinde bir puan almak gerekiyor.

Mülakat Var mı?

Başvuruları kabul edilen adaylar sözlü sınava çağırılacak. Şoför kadrosu için 100 kişi uygulama sınavına çağırılacak ve bu sınavı geçen 50 aday sözlü sınava katılacak. Sekreter kadrosu için ise 50 kişi sözlü sınava alınacak.

Başvuru Genel Şartları

1) Türk Vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum olmamak,

3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

5) İşini sürekli yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde yer verilen şartları taşımak.

7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesi hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.

8) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olmak

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 6-19 Şubat 2023 tarihleri arasında 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yapacaktır. Uygulamalı ve sözlü sınava katılacakların listesi sınav tarihleri ve yeri Kurumun resmi internet sitesinde (www.bddk.org.tr) duyurulacak.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /