Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine KPSS'siz Sürekli İşçi Alımı Başvuruları 21 Şubat'ta Son Bulacak

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin KPSS şartsız sürekli işçi alımı için İŞKUR üzerinden 19 Şubat 2020 tarihi itibariyle başlayan başvuru işlemleri 21 Şubat 2020 tarihinde sona erecek.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine KPSS'siz Sürekli İşçi Alımı Başvuruları 21 Şubat'ta Son Bulacak

Temizlik görevlisi unvanında gerçekleşecek alımlara başvuru yapacak adayların en az ilkokul mezunu olması gerektiğine yer verilirken, başvuru sürecine dair, "Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar İŞKUR internet sitesinden 17/02/2020 – 21/02/2020 tarihleri arasında online olarak veya Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Bandırma Hizmet Merkezine şahsen başvurularak yapılacaktır." denildi.  Sürekli işçi alımı için başvuru işlemi yapmak isteyen adayların özel şartların yanı sıra genel şartları da dikkatle incelemesi gerekli. Buna göre başvuru genel şartları aşağıdaki gibi olacak: 

KADROLU KAMU İŞÇİSİ ALIMI BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak.
2- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.
3- İlan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak.
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a. Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
b. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
c. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
5- Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
6- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.
7- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (bedensel ve fiziksel)gerekmektedir. Başvuran aday bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
8- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17. maddesine göre “Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı sınav ile belirlenir. Ancak temizlik hizmetleri, güvenlik ve koruma hizmetleri, bakım ve onarım hizmetleri için yapılacak alımlarda sadece sözlü yöntem kullanılarak sınav yapılır.” denildiğinden sözlü sınav sonucunda başarılı
olmak.

Kura çekimi, kura sonuçlarının ilanı ve diğer detaylara kurumun resmi sayfasından erişim sağlanabilecek.

KAMUBULTENİ.COM - ANKARA