Balıkesir Üniversitesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak

Balıkesir Üniversitesi tarafından Resmi Gazete 'de bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel ve işçi alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan yapılacak işçi alımında başvuru detayları haberimizde.

Balıkesir Üniversitesi KPSS'siz Personel Alımı Yapacak

Balıkesir Üniversitesi personel alacak.

Balıkesir Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Resmi Gazete 'nin bugünkü sayısında yayımlanan duyuruda en az ilkokul mezunu adaylar arasından personel alımı yapılacağına yer verildi. KPSS şartı olmadan kura ile yapılacak kamu işçisi alımında başvuru detayları kamubulteni.com'da.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

Üniversitenin kadrolu işçi alımına başvuru yapacak adayların aşağıdaki başvuru genel şartlarını taşıması gerekmektedir:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Başvurulan meslek için belirlenen bir okuldan(bölümden/programdan) son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak ve istenilen diğer sertifika/belgelere sahip olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

- İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

- Terörle Mücadele Kapsamında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralandığına Dair Belge Sahibi Olmak.

- Göreve başlayacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun olmaması (ruhsal ve fiziksel) gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 inci maddesi gereğince yapılacak sınavda başarılı olmak.

- Eski hükümlü kadrosuna başvuran adaylar eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek.

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Balıkesir Üniversitesi tarafından yayımlanan personel alımında kadro dağılımı şu şekilde:

BAŞVURU

İlana başvurular bugün gün içinde başlayacak. Başvurular Türkiye İş Kurumu resmi internet adresi üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların İŞKUR resmi internet adresi e sube kısmından müracaatını 11 Mart 2020 tarihine kadar yapması gerekmektedir.

1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir. (Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Üniversitemiz internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.)

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

3. Öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

4. Başvuruların tamamı kura çekimi için Üniversitemize gönderilecek ve ilgili adaylar süresi içinde istenen belgeleri Üniversiteye ibraz edeceklerdir.

5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 inci maddesi gereğince, istihdam edilecek kadro sayısının dört katına kadar asil ve yedek aday, İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından noter huzurunda çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.

6. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak