Bakanlık yetiştirmek için personel alımı yapacak! KPSS puanınız yoksa da başvurabilirsiniz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, global düzeyde eğitim alacak personel için alım ilanını yayınladı. Adayların başvurularını e-Devlet platformu üzerinden gerçekleştirmeleri beklenirken, adayların yaş sınırı olarak 40 yaşını aşmamış olmaları şart koşulmuştur.

Bakanlık yetiştirmek için personel alımı yapacak! KPSS puanınız yoksa da başvurabilirsiniz

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya istinaden; Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri ve "Devlet Memurlarının Yurt Dışı Eğitimi Yönetmeliği" doğrultusunda, 2024 yılı için Bakanlığımızın kullanımına sunulan yurt dışı eğitim kontenjanları, 16 Ekim 2023 tarih ve 7713 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tespit edilmiştir. İlgili detaylar şu şekildedir...

Yurtdışı Eğitim Programı Kapsamında Personel Seçimi

 •   Yüksek Lisans için 2 Pozisyon: Yurtdışında 0 ile 12 ay arasında sürecek yüksek lisans eğitimi için 2 adet pozisyon açılmıştır.
 •   Yüksek Lisans için 1 Pozisyon: Yurtdışında 0 ile 24 ay arasında tamamlanacak yüksek lisans programı için 1 adet pozisyon bulunmaktadır.
 •   Staj için 20 Pozisyon: Yurtdışında 0 ile 24 ay süreyle gerçekleştirilecek staj programları için toplam 20 adet pozisyon mevcuttur.

Yurt Dışı Eğitim Programı İçin Adaylık Koşulları

 1. Belirlenen kontenjanlar için gerekli meslek dallarında lisans düzeyinde eğitimini tamamlamış olmak ve bu alanda en az dört yıl (adaylık süresi dahil) tecrübeye sahip olmak; uluslararası kuruluşlara atanacaklar için bu süre en az dört yıl, diğer pozisyonlar için ise en az üç yıl olmalıdır.
 2. İlgili birim yöneticisinin onayını almış olmak.
 3. Geçmiş üç yıl içerisinde disiplin cezası almamış olmak.
 4. Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış veya muaf olmak.
 5. Başvuru yılı sonunda 40 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1984 veya sonrasında doğmuş olmak).
 6. Aynı alanda yurt içinde veya yurt dışında eşdeğer bir eğitim almamış olmak.
 7. Yüksek lisans eğitimi için yabancı dil gerekliliği olarak, İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birinde, ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği olan bir sınavdan en az 70 puan almış olmak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Yurt Dışı Görev İçin Adaylık Şartları

 1. Uluslararası kuruluşlarda staj yapacak adaylar için, İngilizce veya Fransızca dillerinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan en az 90 puan almış olmak ya da ÖSYM'nin kabul ettiği uluslararası geçerli bir sınavdan eşdeğer puanı elde etmiş olmak gerekmektedir.
 2. Yabancı dil yeterliliğini belgeleyen sertifikaların, başvuru tarihinin iki yıl içinde alınmış olması şarttır.
 3. ÖSYM'nin belirlediği uluslararası yabancı dil sınavları eşdeğerliklerine göre;

• İngilizce için Cambridge C2 Proficiency, Cambridge C1 Advanced, TOEFL iBT, PTE Akademik,

• Almanca için TestDaF, DSD II, TELC Deutsch, Goethe Institut,

• Fransızca için DELF, DALF sınavları geçerlidir.

Ayrıca, bu sınavların Devlet üniversitelerinde gerçekleştirilmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

 • Kabul edilen üniversiteler, son üç yılda Times Higher Education, Academic Ranking of World Universities veya QS World University Rankings tarafından ilk 300 içinde sıralanan üniversiteler arasından seçilmelidir.
 • Sağlık durumu nedeniyle eğitimini tamamlayamayacak olanlar hariç, Yönetmelik gereğince geri çağrılmamış olmak.
 • Daha önceden yurt dışında sürekli görev almamış olmak.

Başvuru İçin Gerekli Evrak Listesi

 •   En güncel mezuniyet belgesinin örneği (Bu belge e-Devlet sistemi üzerinden otomatik olarak sağlanacaktır. Yurt dışı mezunları için, e-Devlet üzerinden manuel yükleme yapılması gerekecektir.)
 •   Onaylı çalışma deneyimi belgesi.
 •   Erkek adaylar için, askerlik durumunu gösterir belge (Bu bilgi e-Devlet sistemi üzerinden otomatik olarak sağlanacaktır.)
 •   Yabancı dil yeterliliğini kanıtlayan sertifika (e-Devlet sistemi üzerinden otomatik olarak sağlanmayanlar, başvuru sırasında aday tarafından sisteme yüklenmelidir. Belgenin son başvuru tarihinden itibaren 2 yıl içinde alınmış olması ve doğrulama kodunu içermesi gerekmektedir.)
 •   Başvurulan üniversite veya uluslararası kuruluştan alınacak kabul mektubu ve onaylı Türkçe çevirisi.
 •   Kabul edilen okulun Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından tanındığını gösteren belge.
 •   Katılım gösterilen kurslara dair belgeler.
 •   Adayın eğitim amacını, hedeflerini ve deneyimlerini içeren detaylı özgeçmiş.

Başvuru Süreci ve Genel Kurallar

(A) Bölümünde sıralanan niteliklere sahip adaylar, (B) Bölümünde talep edilen evraklarla birlikte e-Devlet aracılığıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti ya da Kariyer Kapısı web sitesi üzerinden elektronik başvuru formunu dolduracaklardır.

iş ilanı

Başvuru için Web Adresi: e-Devlet Çevre ve Şehircilik Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sayfası

 • Adaylar, yalnızca lisansüstü eğitim veya staj programlarından biri için başvuruda bulunabilirler.
 • Adaylar, yurt dışında eğitim veya staj için ayrılan kontenjanlardan sadece bir tanesi için başvuru yapma hakkına sahiptirler.
 • Mevcut görevde geçici olarak bulunan personel, kendi birimleri aracılığıyla başvurularını gerçekleştirecektir.
 • Eğitim konuları için ayrılan kontenjanlar belirli hizmet sınıflarına göre düzenlenmiştir (TH, GİH, AH, SH), ve bu sınıflara uymayan başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Seçilen eğitim programı için alınan Kabul Belgesi ve onaylı Türkçe çevirisi başvuru sırasında sisteme yüklenmelidir.
 • Adayların başvurularını 30 Haziran 2024 Pazar günü saat 23:59'a kadar elektronik ortamda tamamlamaları gerekmektedir.
 • Başvuru koşullarını karşılayan adaylar, Seçme Komisyonu tarafından yapılacak olan mülakata katılacaklardır.
 • 6067 sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi gereğince, yurt dışında sürekli görev yapan ve belirli bir maaş kademesinde olan meslek memurlarına ödenen yurt dışı aylığının 2/3'ünden fazla dış burs sağlayan adaylara, tahsis edilen kontenjanlar öncelikli olarak sunulacaktır.
 • Bakanlığımızın belirlemiş olduğu yurt dışı eğitim kontenjanları, 0-24 ay süreli olup, gerekli hallerde uluslararası kuruluşlarda staj yapmak üzere de tahsis edilebilir. Bu kullanım, diğer kontenjanların sayısının azalmasıyla dengelenir.
 • Yurt dışına eğitim amacıyla gönderilecek personel, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın öngördüğü formatta bir yüklenme senedi ve geçerli bir kefalet senedi imzalamak zorundadır.
 • Yurt dışında geçirilen sürenin iki katı kadar, görev yapılan kuruma mecburi hizmetle yükümlü olunur. Daha önce yüklenilen mecburi hizmet tamamlanmadan yurt dışına gönderilenler için, kalan süre yeni yükümlülüğe eklenir.
 • Yurt dışı görev süresi sona eren devlet memurları, seyahat süreleri dışında, en geç 15 gün içinde görevlerine dönüş yapmalıdır. Bu süre zarfında mazeretsiz olarak göreve başlamayanlar için Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddeleri uygulanacaktır.
 • İlan şartlarını karşılamadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, tüm sonuçlarıyla iptal edilecektir.

Yurt Dışı Görev ve Eğitim Sürecine İlişkin Ek Bilgiler

 1. Mülakat sürecine katılacak olan personel, mülakat günü ve seyahat süresi göz önünde bulundurularak resmi izinli kabul edilecektir. Ancak, Ankara'ya yapılacak seyahat ve diğer ilgili masraflar adayların kendileri tarafından karşılanmak zorundadır.
 2. Yüksek lisans veya doktora gibi lisansüstü eğitim programlarına gönderilecek personelin, tam zamanlı eğitim programlarına kaydolmaları gerekmektedir.
 3. Lisansüstü eğitim gören personelin, eğitimlerini mümkün olan en kısa sürede tamamlamaları beklenir. Eğitim süresinin gereksiz yere uzatılmaması için, öğrencilerin her dönem için gerekli kredi yükünü alarak tam zamanlı öğrenci statüsünde eğitimlerine devam etmeleri şarttır.
 4. Her akademik dönemin sonunda, ilgili eğitim kurumlarından alınan ders notları (transkript) Bakanlık tarafından talep edilecektir.
 5. Lisansüstü eğitim için gerekli mali destek mektupları, adayların bağlı olduğu birimler tarafından onaylanarak sağlanacaktır.
 6. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan personel, yurt dışında geçirdikleri süreye bakılmaksızın, 15 gün içinde Türkiye'ye dönüş yaparak görevlerine başlamalıdırlar. Bu 15 günlük süre zarfında, personelin maaşları yalnızca yurt içi ödemelerine göre yapılacaktır.
 7. Yurt dışına eğitim, yetiştirme, bilgi artırma veya staj amacıyla gönderilen memurlar, görev sürelerinin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır. Mecburi hizmet süresini tamamlamadan ayrılanlar veya görevden alınanlar, eğitim başarısızlığı veya kendi hatası nedeniyle geri çağrılanlar, yurt dışında yapılan masrafların geri ödemesinden sorumlu tutulacaklardır.