Bakanlık uzman yardımcısı alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapacak.

Bakanlık uzman yardımcısı alımı yapacak

Milli Savunma Bakanlığı uzman yardımcısı alımı yapıyor. Bakanlık tarafından yayınlanan duyuruya göre Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilmek üzere uzman yardımcısı alımı yapacak.

Merkez teşkilata alım yapılacak

Milli Savunma Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel Milli Savunma Bakanlığı Merkez Teşkilatında (Ankara); Silahlı Kuvvetler Uzman Yardımcılığı kadrolarına alınacak personel ise Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıklarının Merkez Karargahında (Ankara) görev yapacaktır.

Alım sınavına başvuru yapacak adaylardan istenen şartlar

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesindeki genel şartları taşımak,
  • Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak,
  • Nitelik Tablosunda belirtilen her bir kadro unvanı için belirlenen niteliklere sahip olmak,
  • Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından (KPSS), nitelik tablosunda belirtilen ilgili puan türlerinden taban puanı almış olmak,
  • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından yapılan YDS/e-YDS veya Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafindan Eşdeğerliği kabul edilen veya uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarından, nitelik tablosunda belirtilen puanı almış olmak, (uluslararası geçerliliği bulunan belgeyi başvuru sistemine yüklemek)
  • Süresi içinde başvurmuş ve başvuru belgesi ile birlikte istenen belge ve bilgileri vermiş bulunmak. (Son başvuru tarihinden soma sisteme yüklenen veya postayla gönderilen belgeler işleme alınmayacaktır.)

Başvurular çevrimiçi olacak

Başvurular, 24 Mart - 24 Nisan 2023 tarihleri arasında https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden çevrimiçi yapılacaktır.

Kadro dağılımı ve adaylardan aranan nitelikler