Bakanlık Üst Yaş Sınırı Olmadan 52 Şehirde Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığından 52 şehirde personel alımı için ilan geldi. Başvurular 5 Aralık 2022 tarihinde başlıyor.

Bakanlık Üst Yaş Sınırı Olmadan 52 Şehirde Kamu Personeli Alımı İlanı Yayımladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 110 kütüphaneci alımı yapılacağı duyuruldu. 52 ilde istihdam edilecek bu personeller için başvurular Aralık ayında başlayacak.

KPSS Şartı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, başvurular için KPSS Şartı arıyor. Adayların başvuru yapabilmesi için 2022 KPSS P3 puan türünden 70 ve üzeri puan almak gerekiyor.

Sözlü Sınav

Müracaat eden ve puanı 70’ten fazla olan adaylar başarı sırasına göre sıralanacak ve alınacak kadronun üç katı kadar aday sözlü sınava alınacaktır.

Eğitim Şartı

Başvurular için lisans mezunu olmak gerekiyor. Bilgi ve belge yönetimi, kütüphanecilik, arşivcilik, dokümantasyon ve enformasyon programlarının herhangi birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olma şartı bulunuyor.

Alım Yapılacak İller ve Kadro Sayıları

Adıyaman (1), Afyonkarahisar (3), Aksaray (1), Amasya (1), Antalya (1), Ardahan (2), Aydın (2), Balıkesir (2), Bilecik (2), Bingöl (1), Bolu (2), Burdur (4), Bursa (2), Çanakkale (2), Çankırı (1), Denizli (4), Diyarbakır (1), Düzce (2), Edirne (1), Elazığ (3), Erzincan (4), Erzurum (3), Eskişehir (2), Gaziantep (1), Giresun (2), Gümüşhane (3), Isparta (2), İzmir (9), Karabük (1), Kars (1), Kastamonu (3), Kayseri (3), Kırıkkale (1), Kırklareli (2), Kocaeli (2), Kütahya (3), Manisa (1), Mardin (2), Mersin (1), Muğla (2), Muş (2), Nevşehir (2), Rize (4), Sakarya (3), Sivas (3), Şanlıurfa (3), Şırnak (1), Tekirdağ (2), Tokat (1), Trabzon (1), Tunceli (1), Van (1).

Adaylar sadece 1 il için başvuruda bulunabilecek.

Başvuru Genel Şartları

1. Türk Vatandaşı olmak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

5. Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilişiği bulunmamak

6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Başvuru Tarihi ve Şekli

Adaylar başvurularını 5 Aralık – 19 Aralık 2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden yapabilecektir.

Sözlü Sınav Konuları ve Tarihi

Sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra www.ktb.gov.tr internet adresinden ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden ilan edilecektir.

a) Pozisyon unvanına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (50 puan)

b) Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)

d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 puan)

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (10 puan)

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması gerekir.

KAMU İLANLARI VE MEMUR ALIMLARINDAN ANLIK OLARAK HABERDAR OLMAK İÇİN UYGULAMAMIZI İNDİRİN.

 

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK TÜM İLANLARDAN ANINDA HABERDAR OLUN!

 /  /