Bakanlık en az lise mezunu kadrolu personel alımı yapacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere farklı mesleklerden en az lise mezunu 11 kadrolu personel alımı yapacak

Bakanlık en az lise mezunu kadrolu personel alımı yapacak

Bakanlık en az lise mezunu kadrolu personel alımı yapacak 

Bakanlıklar personel alımlarına devam ediyor. İŞKUR üzerinden yayımlanan ilana göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere farklı mesleklerden en az lise mezunu 11 kadrolu personel alımı yapacak. 

Hangi mesleklerden alım yapılacak ?

Kadro dağılımı ve aranan nitelikler 

Başvurular İŞKUR üzerinden olacak

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 13.03.2023 – 17.03.2023 tarihleri arasında yapılacaktır..

Başvuru Genel Şartları Neler ?

  • 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
  • 18 yaşını tamamlamış olmak,
  • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
  • Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
  • Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca görevlerinden çıkarılmamış veya meslekten ihraç edilmemiş olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan mahrum bırakılmamış olmak,
  • Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı en az lise mezunu kadrolu personel alımı ilanının detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN