AYM sözleşmeli personel alımı yapacak

Anayasa Mahkemesi Destek Personeli, bahçıvan, teknisyen, temizlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarına toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak.

AYM sözleşmeli personel alımı yapacak

Kamu kurumlarından olan Anayasa Mahkemesi sözleşmeli personel alım ilanı duyurdu. Resmi Gazete 'de yayımlanan ilana göre Anayasa mahkemesi Destek Personeli, bahçıvan, teknisyen, temizlik görevlisi ve aşçı pozisyonlarına toplamda 15 sözleşmeli personel alımı yapacak. 

Kadro dağılımı 

 • 13 Destek Personeli (3 Bahçıvan, 9 Temizlik, 1 Aşçı) 
 • 2 Teknisyen 

Başvuru genel şartları neler?

 • Türk Vatandaşı olmak,
 • Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
 • Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak,
 • Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasının; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kuramların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olmak,
 • Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu ve benzeri durumu bulunmamak,
 • Arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
 •  Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı pozisyon unvanında sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.

Başvurular başlıyor

Başvurular, 27 Mart 2023 Pazartesi günü saat 13.30'da başlayıp, 3 Nisan 2023 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecektir.Başvurular, e-Devlet üzerinden Anayasa Mahkemesi Başkanlığı- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda başvuruda istenilen belgeleri de sisteme yüklemek suretiyle alınacaktır.

Anayasa Mahkemesi sözleşmeli personel alım ilanı detaylarına ulaşmak için TIKLAYIN