Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadrolu Güvenlik Görevlisi ve Hasta Bakımı Elemanı Alıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından bir duyuru yayımlandı. Yayımlanan duyuruda en az ortaöğretim mezunlarından KPSS şartı olmadan sürekli işçi alımı yapılacağına yer verildi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Kadrolu Güvenlik Görevlisi ve Hasta Bakımı Elemanı Alıyor

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 78 işçi alıyor.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlüğü bir duyuru yayımladı. Resmi Gazete 'de ve İŞKUr üzerinden yayımlanan duyuruda en az lise mezunları arasından sürekli işçi alımı yapılacağına , başvuruların bugün İŞKUR üzerinden başladığına ve 4 gün boynca alınacağına yer verildi. KPSS puan şartı istenmeden yapılan personel alımında müracaatlar İŞKUR aracılığıyla yapılacak.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesinde çalıştırılmak üzere 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında yapılan sürekli işçi alımında başvuru bilgileri şu şekilde:

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye' de Meslek ve Sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İş yerlerinde çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun Hükümleri Saklı Kalmak kaydıyla TÜRK vatandaşı olmak.

- 18 yaşını doldurmuş olmak.

- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Milli Savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

- Anayasal Düzen ve bu düzenin işleyişine, Özel hayat ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu ve uyuşturucu madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir soruşturma ve kovuşturma bulunmamak.

- Askerlik ile ilişiği olmamak. ( yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak )

- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak.

- Alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün ( 2 ay ) olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süreleri beklenmeksizin tazminatsız feshedilecektir.

- Başvuran adaylar işyerindeki çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılır.

- Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

-İlanın yayımlandığı tarih itibariyle Aydın İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak ve belgelendirmek

ÖZEL ŞARTLAR

İlana başvuru yapacaklarda aranan özel şartlar şu şekilde:

Güvenlik Görevlisi

- En az lise veya dengi okul mezunu olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşını doldurmamış olmak.(01.09.1985 ve üstü doğumlular)

- 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini Başarı ile tamamlamış olmak, Özel Güvenlik Kimlik (silahlı ya da silahsız) Kartına sahip olmak (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)

- Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10'dan fazla, 10'dan az olmamak ve Aile Hekimi ile belgelendirilmelidir.)

- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

Hasta Bakımı ve Temizliği

- Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri Alanının Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı Dallarından ya da Sağlık Hizmetleri Alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından birinden mezun olmak.

- Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 30 yaşını doldurmamış olmak.(01.09.1990 ve üstü doğumlular)

- İç ve dış mekânda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.

BAŞVURU

İlana başvuru yapacak adayların esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvurusunu yapması gerekmektedir. 

KAMUBULTENİ.COM  | ANKARA